Štatistika údajov nameraných touto meteorologickou stanicou

Tabuľka obsahuje prehľad a základnú štatistiku údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania dňa 01.09.2012, tj. nepretržite po dobu 4191 dní a spracovaných programom Cumulus. Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovaly ukladanie potrebných údajov. Údaje za aktuálny deň sú doplnené vždy následujúci deň ráno. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, sú v prípade teplôt pod bodom mrazu zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.

Pre zobrazenie požadovaných hodnôt kliknite na príslušné tlačítko v rozbaľovacom menu nad tabuľkou. Políčko v ľavom rohu tabuľky slúži pre výber zobrazovaného obdobia (deň/sezóna), za ktoré majú byť údaje zobrazované. Uprostred je menu pre výber zobrazovanej veličiny a vpravo sa dá zvoliť príslušnu jednotku merania.

Verzia skriptu: 2.0
Autor skriptu: David A. Jamieson (daj(at)findmyinbox.co.uk), preklad Ing. Miloš Jiřík

Posledná aktualizácia: 22.02.2024 6:20:00 hod.
Vytvorené programom Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)