Výberové porovnávacie grafy

Grafy umožňujú porovnanie vplyvu rôznych veličín, na aktuálne počasie v období posledných hodín. V spodnom výberovom menu zvoľte zobrazenie požadovanej veličiny a to, kliknutím na šípku smer dole vedľa názvu a z roletového menu vyberte požadovanú veličinu. Môžte kombinovať rôzne veličiny, ktorých ide vybrať až šesť navzájom odlíšených farbou. Ak chcete zobraziť hodnoty v ktoromkoľvek danom okamžiku, umiestnite ukazateľ myši nad krivku grafu. Jednotlivé položky grafu môžete pridať alebo odobrať kliknutím na položku v legende grafu. Pre detailné zobrazenie časového obdobia slúži posuvník na pravítku pod grafom.

Porovnávacie grafy