Porovnanie nameraných údajov teraz a v minulých rokoch v tomto čase

Tabuľka na tejto stránke porovnáva aktuálne základné namerané údaje s dátami nameranými pred jednotlivými rokmi v rovnakom čase. Dáta sú aktualizované priebežne, iba v prípade výpadku prenosu dát stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich dát dôjde vždy po novom spustení programu. Niektoré hodnoty nemusia byť zobrazované, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie týchto veličín. Porovnávané hodnoty zahŕňajú obdobie od dňa 01.09.2012.

Tabuľka

Porovnanie stavu počasia teraz a v rovnakom čase v minulých rokoch:

Dátum a čas merania Teplota Zd. teplota Tlak vzduchu Vlhkosť Rosný bod Rýchl. vetra okamž. Rýchl. vetra priem.
04.06.23  15:15 hod. 22,2 °C 21,1 °C 1016,9 hPa 39 % 7,6 °C 0,4 m/s 0,8 m/s
04.06.22  15:15 hod. 23,1 °C 25,4 °C 1012,5 hPa 68 % 16,9 °C 0,1 m/s 0,9 m/s
04/06/21  15:15 hod. 23,0 °C 21,5 °C 1019,93 hPa 37 % 7,5 °C 1,3 m/s 4,9 m/s
04/06/20  15:15 hod. 17,4 °C 15,7 °C 998,83 hPa 69 % 11,7 °C 3,1 m/s 5,8 m/s
04/06/19  15:15 hod. 22,9 °C 23,8 °C 1009,40 hPa 56 % 13,7 °C 0,4 m/s 1,8 m/s
04.06.18  15:15 hod. 26,3 °C 27,5 °C 1006,15 hPa 49 % 14,7 °C 0,4 m/s 2,2 m/s
04.06.17  15:15 hod. 24,2 °C 23,9 °C 1007,64 hPa 53 % 14,0 °C 2,2 m/s 5,4 m/s
04.06.16  15:15 hod. 23,9 °C 23,9 °C 1007,33 hPa 47 % 11,9 °C 0,9 m/s 3,1 m/s
04.06.15  15:15 hod. 19,9 °C 18,7 °C 1020,23 hPa 65 % 13,1 °C 3,1 m/s 9,8 m/s
04.06.14  15:15 hod. 18,9 °C 17,7 °C 1015,28 hPa 52 % 8,8 °C 1,3 m/s 2,2 m/s
04.06.13  15:15 hod. 15,2 °C 13,6 °C 1014,29 hPa 76 % 11,0 °C 2,7 m/s 7,6 m/s
  nie sú dáta hod. chýba °C chýba °C chýba hPa chýba % chýba °C chýba m/s chýba m/s

Posledná aktualizácia:
04.06.2023 15:15:00 hod.

Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)