Erb mesta Levoča

O našom meste Levoča

Na severovýchode Slovenska uprostred Levočských vrchov, v srdci Spiša sa nachádza malebné mestečko opradené históriou "Levoča". Jeho vznik siaha do čias tatárskeho vpádu v polovici 13.storočia. Prvý krát sa spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1249 ako „Leucha“.

Mesto je dodnes obohnané kamennými hradbami. Z pôvodnej dĺžky 2,5 km sa zachovalo 1,8 km a z 15 bášt sa zachovalo 6. Vstup do mesta otvárali 3 brány – Poľská, Menhardská a Košická. Levoča ako slobodné kráľovské mesto od roku 1317 za panovníka Karola Róberta z Anjou, mala významné privilégia. Medzi ne patrilo právo slobodnej voľby richtára, farára, právo lovu, rybárstva, rúbania lesov, dolovania, vyberania desiatkov. Spomedzi nich najväčšie bolo právo skladu, ktoré zaväzovalo kupcov zostať v meste 15 dní a ponúkať svoj tovar na predaj. Vďaka výsadám a obchodu Levoča rýchlo bohatla, čo sa premietlo aj do architektúry mesta. Na najväčšom námestí v strednej Európe obdĺžnikového tvaru v pomere 3:1 sa sústreďoval celý život mesta. Námestie lemujú renesančné budovy a uprostred sú významné stavby, ako radnica, chrám sv. Jakuba, evanjelický kostol a mestský úrad.

Spomedzi pamiatok je najvýznamnejší chrám sv. Jakuba, ktorý pápež František dňa 28.9.2015 povýšil na Baziliku Minor. Svojou rozlohou je po Dóme sv. Alžbety v Košiciach, druhý najväčší na Slovensku. Hlavný oltár je najvyšší gotický krídlový oltár na svete s výškou 18,62 m v neskorogotickom slohu. Je to dielo Majstra Pavla z Levoče, ktorý bol vytvorený bez jediného klinca. Ďalšími významnými cennosťami je Oltár Vir dolorum, ktorý dal vyhotoviť kráľ Matej Korvín. Spolu so svojou manželkou Beatrix v roku 1474 Levoču navštívil. V roku 1494 mesto navštívili 4 bratia Jagelovci - jeden z nich Vladislav II. poľský a uhorský kráľ nazývaný dobrze. Pri tejto príležitosti vznikol Oltár Panny Márie Snežnej, nazývaný tiež Oltár 13 spišských miest. Nachádza sa tu aj lavica Bielej Pani. Legenda o nej hovorí, že vpustila do mesta nepriateľov cez tajnú bránu.

Mesto zažilo mnoho požiarov. Tie spôsobili, že budovy postavené pôvodne v gotickom slohu ako mestská radnica, boli neskôr prebudované do renesančného štýlu. Dnes je spojená so zvonicou. Významnou stavbou s renesančnou atikou je Thurzov dom. V Evanjelickom kostole, ktorý je v klasicistickom štýle sa nachádza hlavný oltár od známeho levočského maliara Jozefa Czauczika. Rovnako jeho dielom je hlavný oltár v kostole Svätého Ducha alebo inak u Minoritov na Košickej ulici. Spomedzi ďalších pamiatok za zmienku stojí Gymnaziálny kostol, klietka hanby, Hainov dom, dom Majstra Pavla a ďalšie.

Levoča okrem svojich historických pamiatok je aj pútnickým miestom a patrí do skupiny Európskeho združenia mariánskych pútnických miest. Dejiny Mariánskej hory, kde sa nachádza Bazilika Navštívenia Panny Márie siahajú do čias tatárskeho vpádu. S týmto miestom je aj spojená udalosť roku 1995, keď Levoču navštívil najväčší pútnik, pápež Ján Pavol II. Od roku 2009 Levoča patrí do svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Viac nájdete tu oficiálne stránky mesta Levoča.