Diár s údajmi o počasí

Stránka obsahuje denné záznamy o počasí za dobu od uvedenia stanice do prevádzky dňa 01.09.2012 do dnešného dňa. Údaje sú nahrávané vždy po ukončení meteorologického dňa. Výška snehovej pokrývky udáva maximálnu výšku súvislej snehovej pokrývky nameranú v príslušný deň. Odkaz pre prechod na posledné údaje na konci tabuľky.

Dátum Záznam o počasí (poznámky) Sneženie Snehová pokrývka Výška [cm]
01.05.2013 Ne Ne 0
02.05.2013 Ne Ne 0
03.05.2013 Ne Ne 0
04.05.2013 Ne Ne 0
05.05.2013 Ne Ne 0
06.05.2013 Ne Ne 0
07.05.2013 Ne Ne 0
08.05.2013 Ne Ne 0
09.05.2013 Ne Ne 0
10.05.2013 Ne Ne 0
11.05.2013 Ne Ne 0
12.05.2013 Ne Ne 0
13.05.2013 Ne Ne 0
14.05.2013 Ne Ne 0
15.05.2013 Ne Ne 0
16.05.2013 Ne Ne 0
17.05.2013 Ne Ne 0
18.05.2013 Ne Ne 0
19.05.2013 Ne Ne 0
20.05.2013 Ne Ne 0
21.05.2013 Ne Ne 0
22.05.2013 Ne Ne 0
23.05.2013 Ne Ne 0
24.05.2013 Ne Ne 0
25.05.2013 Ne Ne 0
26.05.2013 Ne Ne 0
27.05.2013 Ne Ne 0
28.05.2013 Ne Ne 0
29.05.2013 Ne Ne 0
30.05.2013 Ne Ne 0
31.05.2013 Ne Ne 0
01.06.2013 Ne Ne 0
02.06.2013 Ne Ne 0
03.06.2013 Ne Ne 0
04.06.2013 Ne Ne 0
05.06.2013 Ne Ne 0
06.06.2013 Ne Ne 0
07.06.2013 Ne Ne 0
08.06.2013 Ne Ne 0
09.06.2013 Ne Ne 0
10.06.2013 Ne Ne 0
11.06.2013 Ne Ne 0
12.06.2013 Ne Ne 0
13.06.2013 Ne Ne 0
14.06.2013 Ne Ne 0
15.06.2013 Ne Ne 0
16.06.2013 Ne Ne 0
17.06.2013 Ne Ne 0
18.06.2013 Ne Ne 0
19.06.2013 Ne Ne 0
20.06.2013 Ne Ne 0
21.06.2013 Ne Ne 0
22.06.2013 Ne Ne 0
23.06.2013 Ne Ne 0
24.06.2013 Ne Ne 0
25.06.2013 Ne Ne 0
26.06.2013 Ne Ne 0
27.06.2013 Ne Ne 0
28.06.2013 Ne Ne 0
29.06.2013 Ne Ne 0
30.06.2013 Ne Ne 0
01.07.2013 Ne Ne 0
02.07.2013 Ne Ne 0
03.07.2013 Ne Ne 0
04.07.2013 Ne Ne 0
05.07.2013 Ne Ne 0
06.07.2013 Ne Ne 0
07.07.2013 Ne Ne 0
08.07.2013 Ne Ne 0
09.07.2013 Ne Ne 0
10.07.2013 Ne Ne 0
11.07.2013 Ne Ne 0
12.07.2013 Ne Ne 0
13.07.2013 Ne Ne 0
14.07.2013 Ne Ne 0
15.07.2013 Ne Ne 0
16.07.2013 Ne Ne 0
17.07.2013 Ne Ne 0
18.07.2013 Ne Ne 0
19.07.2013 Ne Ne 0
20.07.2013 Ne Ne 0
21.07.2013 Ne Ne 0
22.07.2013 Ne Ne 0
23.07.2013 Ne Ne 0
24.07.2013 Ne Ne 0
25.07.2013 Ne Ne 0
26.07.2013 Ne Ne 0
27.07.2013 Ne Ne 0
28.07.2013 Ne Ne 0
29.07.2013 Ne Ne 0
30.07.2013 Ne Ne 0
31.07.2013 Ne Ne 0
01.08.2013 Ne Ne 0
02.08.2013 Ne Ne 0
03.08.2013 Ne Ne 0
04.08.2013 Ne Ne 0
05.08.2013 Ne Ne 0
06.08.2013 Ne Ne 0
07.08.2013 Ne Ne 0
08.08.2013 Ne Ne 0
09.08.2013 Ne Ne 0
10.08.2013 Ne Ne 0
11.08.2013 Ne Ne 0
12.08.2013 Ne Ne 0
13.08.2013 Ne Ne 0
14.08.2013 Ne Ne 0
15.08.2013 Ne Ne 0
16.08.2013 Ne Ne 0
17.08.2013 Ne Ne 0
18.08.2013 Ne Ne 0
19.08.2013 Ne Ne 0
20.08.2013 Ne Ne 0
21.08.2013 Ne Ne 0
22.08.2013 Ne Ne 0
23.08.2013 Ne Ne 0
24.08.2013 Ne Ne 0
25.08.2013 Ne Ne 0
26.08.2013 Ne Ne 0
27.08.2013 Ne Ne 0
28.08.2013 Ne Ne 0
29.08.2013 Ne Ne 0
30.08.2013 Ne Ne 0
31.08.2013 Ne Ne 0
01.09.2013 Ne Ne 0
02.09.2013 Ne Ne 0
03.09.2013 Ne Ne 0
04.09.2013 Ne Ne 0
05.09.2013 Ne Ne 0
06.09.2013 Ne Ne 0
07.09.2013 Ne Ne 0
08.09.2013 Ne Ne 0
09.09.2013 Ne Ne 0
10.09.2013 Ne Ne 0
11.09.2013 Ne Ne 0
12.09.2013 Ne Ne 0
13.09.2013 Ne Ne 0
14.09.2013 Ne Ne 0
15.09.2013 Ne Ne 0
16.09.2013 Ne Ne 0
17.09.2013 Ne Ne 0
18.09.2013 Ne Ne 0
19.09.2013 Ne Ne 0
20.09.2013 Ne Ne 0
21.09.2013 Ne Ne 0
22.09.2013 Ne Ne 0
23.09.2013 Ne Ne 0
24.09.2013 Ne Ne 0
25.09.2013 Ne Ne 0
26.09.2013 Ne Ne 0
27.09.2013 Ne Ne 0
28.09.2013 Ne Ne 0
29.09.2013 Ne Ne 0
30.09.2013 Ne Ne 0
01.10.2013 Ne Ne 0
02.10.2013 Ne Ne 0
03.10.2013 Ne Ne 0
04.10.2013 Ne Ne 0
05.10.2013 Ne Ne 0
06.10.2013 Ne Ne 0
07.10.2013 Ne Ne 0
08.10.2013 Ne Ne 0
09.10.2013 Ne Ne 0
10.10.2013 Ne Ne 0
11.10.2013 Ne Ne 0
12.10.2013 Ne Ne 0
13.10.2013 Ne Ne 0
14.10.2013 Ne Ne 0
15.10.2013 Ne Ne 0
16.10.2013 Ne Ne 0
17.10.2013 Ne Ne 0
18.10.2013 Ne Ne 0
19.10.2013 Ne Ne 0
20.10.2013 Ne Ne 0
21.10.2013 Ne Ne 0
22.10.2013 Ne Ne 0
23.10.2013 Ne Ne 0
24.10.2013 Ne Ne 0
25.10.2013 Ne Ne 0
26.10.2013 Ne Ne 0
27.10.2013 Ne Ne 0
28.10.2013 Ne Ne 0
29.10.2013 Ne Ne 0
30.10.2013 Ne Ne 0
31.10.2013 Ne Ne 0
01.11.2013 Ne Ne 0
02.11.2013 Ne Ne 0
03.11.2013 Ne Ne 0
04.11.2013 Ne Ne 0
05.11.2013 Ne Ne 0
06.11.2013 Ne Ne 0
07.11.2013 Ne Ne 0
08.11.2013 Ne Ne 0
09.11.2013 Ne Ne 0
10.11.2013 Ne Ne 0
11.11.2013 Ne Ne 0
12.11.2013 Ne Ne 0
13.11.2013 Ne Ne 0
14.11.2013 Ne Ne 0
15.11.2013 Ne Ne 0
16.11.2013 Ne Ne 0
17.11.2013 Ne Ne 0
18.11.2013 Ne Ne 0
19.11.2013 Ne Ne 0
20.11.2013 Ne Ne 0
21.11.2013 Ne Ne 0
22.11.2013 Ne Ne 0
23.11.2013 Ne Ne 0
24.11.2013 Ne Ne 0
25.11.2013 Ne Ne 0
26.11.2013 Ne Ne 0
27.11.2013 Ne Ne 0
28.11.2013 Ne Ne 0
29.11.2013 Ne Ne 0
30.11.2013 Ne Ne 0
01.12.2013 Ne Ne 0
02.12.2013 Ne Ne 0
03.12.2013 Ne Ne 0
04.12.2013 Ne Ne 0
05.12.2013 Ne Ne 0
06.12.2013 Ano Ano 5
07.12.2013 Ano Ano 5
08.12.2013 Ano Ano 3
09.12.2013 Ne Ano 1
10.12.2013 Ne Ne 0
11.12.2013 Ne Ne 0
12.12.2013 Ne Ne 0
13.12.2013 Ne Ne 0
14.12.2013 Ne Ne 0
15.12.2013 Ne Ne 0
16.12.2013 Ne Ne 0
17.12.2013 Ne Ne 0
18.12.2013 Ne Ne 0
19.12.2013 Ne Ne 0
20.12.2013 Ne Ne 0
21.12.2013 Ne Ne 0
22.12.2013 Ne Ne 0
23.12.2013 Ne Ne 0
24.12.2013 Ne Ne 0
25.12.2013 Ne Ne 0
26.12.2013 Ne Ne 0
27.12.2013 Ne Ne 0
28.12.2013 Ne Ne 0
29.12.2013 Ne Ne 0
30.12.2013 Ne Ne 0
31.12.2013 Ne Ne 0
01.01.2014 Ne Ne 0
02.01.2014 Ne Ne 0
03.01.2014 Ne Ne 0
04.01.2014 Ne Ne 0
05.01.2014 Ne Ne 0
06.01.2014 Ne Ne 0
07.01.2014 Ne Ne 0
08.01.2014 Ne Ne 0
09.01.2014 Ne Ne 0
10.01.2014 Ne Ne 0
11.01.2014 Ne Ne 0
12.01.2014 Ne Ne 0
13.01.2014 Ne Ne 0
14.01.2014 Ne Ne 0
15.01.2014 Ne Ne 0
16.01.2014 Ne Ne 0
17.01.2014 Ne Ne 0
18.01.2014 Ne Ne 0
19.01.2014 Ne Ne 0
20.01.2014 Ne Ne 0
21.01.2014 Ne Ne 0
22.01.2014 Ne Ne 0
23.01.2014 Ne Ne 0
24.01.2014 Ne Ne 0
25.01.2014 Ne Ne 0
26.01.2014 Ano Ano 6
27.01.2014 Ne Ano 8
28.01.2014 Ano Ano 9
29.01.2014 Ne Ano 8
30.01.2014 Ne Ano 7
31.01.2014 Ne Ano 6
01.02.2014 Ne Ano 5
02.02.2014 Ne Ano 3
03.02.2014 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 1
04.02.2014 Ne Ne 0
05.02.2014 Ne Ne 0
06.02.2014 Ne Ne 0
07.02.2014 Ne Ne 0
08.02.2014 Ne Ne 0
09.02.2014 Ne Ne 0
10.02.2014 Ne Ne 0
11.02.2014 Ne Ne 0
12.02.2014 Ne Ne 0
13.02.2014 Ne Ne 0
14.02.2014 Ne Ne 0
15.02.2014 Ne Ne 0
16.02.2014 Ne Ne 0
17.02.2014 Ne Ne 0
18.02.2014 Ne Ne 0
19.02.2014 Ne Ne 0
20.02.2014 Ne Ne 0
21.02.2014 Ne Ne 0
22.02.2014 Ne Ne 0
23.02.2014 Ne Ne 0
24.02.2014 Ne Ne 0
25.02.2014 Ne Ne 0
26.02.2014 Ne Ne 0
27.02.2014 Ne Ne 0
28.02.2014 Ne Ne 0
01.03.2014 Ne Ne 0
02.03.2014 Ne Ne 0
03.03.2014 Ne Ne 0
04.03.2014 Ne Ne 0
05.03.2014 Ne Ne 0
06.03.2014 Ne Ne 0
07.03.2014 Ne Ne 0
08.03.2014 Ne Ne 0
09.03.2014 Ne Ne 0
10.03.2014 Ne Ne 0
11.03.2014 Ne Ne 0
12.03.2014 Ne Ne 0
13.03.2014 Ne Ne 0
14.03.2014 Ne Ne 0
15.03.2014 Ne Ne 0
16.03.2014 Ne Ne 0
17.03.2014 Ne Ne 0
18.03.2014 Ne Ne 0
19.03.2014 Ne Ne 0
20.03.2014 Ne Ne 0
21.03.2014 Ne Ne 0
22.03.2014 Ne Ne 0
23.03.2014 Ne Ne 0
24.03.2014 Ne Ne 0
25.03.2014 Ne Ne 0
26.03.2014 Ne Ne 0
27.03.2014 Ne Ne 0
28.03.2014 Ne Ne 0
29.03.2014 Ne Ne 0
30.03.2014 Ne Ne 0
31.03.2014 Ne Ne 0
01.04.2014 Ne Ne 0
02.04.2014 Ne Ne 0
03.04.2014 Ne Ne 0
04.04.2014 Ne Ne 0
05.04.2014 Ne Ne 0
06.04.2014 Ne Ne 0
07.04.2014 Ne Ne 0
08.04.2014 Ne Ne 0
09.04.2014 Ne Ne 0
10.04.2014 Ne Ne 0
11.04.2014 Ne Ne 0
12.04.2014 Ne Ne 0
13.04.2014 Ne Ne 0
14.04.2014 Ne Ne 0
15.04.2014 Ne Ne 0
16.04.2014 Ne Ne 0
17.04.2014 Ne Ne 0
18.04.2014 Ne Ne 0
19.04.2014 Ne Ne 0
20.04.2014 Ne Ne 0
21.04.2014 Ne Ne 0
22.04.2014 Ne Ne 0
23.04.2014 Ne Ne 0
24.04.2014 Ne Ne 0
25.04.2014 Ne Ne 0
26.04.2014 Ne Ne 0
27.04.2014 Ne Ne 0
28.04.2014 Ne Ne 0
29.04.2014 Ne Ne 0
30.04.2014 Ne Ne 0
01.05.2014 Ne Ne 0
02.05.2014 Ne Ne 0
03.05.2014 Ne Ne 0
04.05.2014 Ne Ne 0
05.05.2014 Ne Ne 0
06.05.2014 Ne Ne 0
07.05.2014 Ne Ne 0
08.05.2014 Ne Ne 0
09.05.2014 Ne Ne 0
10.05.2014 Ne Ne 0
11.05.2014 Ne Ne 0
12.05.2014 Ne Ne 0
13.05.2014 Ne Ne 0
14.05.2014 Ne Ne 0
15.05.2014 Ne Ne 0
16.05.2014 Ne Ne 0
17.05.2014 Ne Ne 0
18.05.2014 Ne Ne 0
19.05.2014 Ne Ne 0
20.05.2014 Ne Ne 0
21.05.2014 Ne Ne 0
22.05.2014 Ne Ne 0
23.05.2014 Ne Ne 0
24.05.2014 Ne Ne 0
25.05.2014 Ne Ne 0
26.05.2014 Ne Ne 0
27.05.2014 Ne Ne 0
28.05.2014 Ne Ne 0
29.05.2014 Ne Ne 0
30.05.2014 Ne Ne 0
31.05.2014 Ne Ne 0
01.06.2014 Ne Ne 0
02.06.2014 Ne Ne 0
03.06.2014 Ne Ne 0
04.06.2014 Ne Ne 0
05.06.2014 Ne Ne 0
06.06.2014 Ne Ne 0
07.06.2014 Ne Ne 0
08.06.2014 Ne Ne 0
09.06.2014 Ne Ne 0
10.06.2014 Ne Ne 0
11.06.2014 Ne Ne 0
12.06.2014 Ne Ne 0
13.06.2014 Ne Ne 0
14.06.2014 Ne Ne 0
15.06.2014 Ne Ne 0
16.06.2014 Ne Ne 0
17.06.2014 Ne Ne 0
18.06.2014 Ne Ne 0
19.06.2014 Ne Ne 0
20.06.2014 Ne Ne 0
21.06.2014 Ne Ne 0
22.06.2014 Ne Ne 0
23.06.2014 Ne Ne 0
24.06.2014 Ne Ne 0
25.06.2014 Ne Ne 0
26.06.2014 Ne Ne 0
27.06.2014 Ne Ne 0
28.06.2014 Ne Ne 0
29.06.2014 Ne Ne 0
30.06.2014 Ne Ne 0
01.07.2014 Ne Ne 0
02.07.2014 Ne Ne 0
03.07.2014 Ne Ne 0
04.07.2014 Ne Ne 0
05.07.2014 Ne Ne 0
06.07.2014 Ne Ne 0
07.07.2014 Ne Ne 0
08.07.2014 Ne Ne 0
09.07.2014 Ne Ne 0
10.07.2014 Ne Ne 0
11.07.2014 Ne Ne 0
12.07.2014 Ne Ne 0
13.07.2014 Ne Ne 0
14.07.2014 Ne Ne 0
15.07.2014 Ne Ne 0
16.07.2014 Ne Ne 0
17.07.2014 Ne Ne 0
18.07.2014 Ne Ne 0
19.07.2014 Ne Ne 0
20.07.2014 Ne Ne 0
21.07.2014 Ne Ne 0
22.07.2014 Ne Ne 0
23.07.2014 Ne Ne 0
24.07.2014 Ne Ne 0
25.07.2014 Ne Ne 0
26.07.2014 Ne Ne 0
27.07.2014 Ne Ne 0
28.07.2014 Ne Ne 0
29.07.2014 Ne Ne 0
30.07.2014 Ne Ne 0
31.07.2014 Ne Ne 0
01.08.2014 Ne Ne 0
02.08.2014 Ne Ne 0
03.08.2014 Ne Ne 0
04.08.2014 Ne Ne 0
05.08.2014 Ne Ne 0
06.08.2014 Ne Ne 0
07.08.2014 Ne Ne 0
08.08.2014 Ne Ne 0
09.08.2014 Ne Ne 0
10.08.2014 Ne Ne 0
11.08.2014 Ne Ne 0
12.08.2014 Ne Ne 0
13.08.2014 Ne Ne 0
14.08.2014 Ne Ne 0
15.08.2014 Ne Ne 0
16.08.2014 Ne Ne 0
17.08.2014 Ne Ne 0
18.08.2014 Ne Ne 0
19.08.2014 Ne Ne 0
20.08.2014 Ne Ne 0
21.08.2014 Ne Ne 0
22.08.2014 Ne Ne 0
23.08.2014 Ne Ne 0
24.08.2014 Ne Ne 0
25.08.2014 Ne Ne 0
26.08.2014 Ne Ne 0
27.08.2014 Ne Ne 0
28.08.2014 Ne Ne 0
29.08.2014 Ne Ne 0
30.08.2014 Ne Ne 0
31.08.2014 Ne Ne 0
01.09.2014 Ne Ne 0
02.09.2014 Ne Ne 0
03.09.2014 Ne Ne 0
04.09.2014 Ne Ne 0
05.09.2014 Ne Ne 0
06.09.2014 Ne Ne 0
07.09.2014 Ne Ne 0
08.09.2014 Ne Ne 0
09.09.2014 Ne Ne 0
10.09.2014 Ne Ne 0
11.09.2014 Ne Ne 0
12.09.2014 Ne Ne 0
13.09.2014 Ne Ne 0
14.09.2014 Ne Ne 0
15.09.2014 Ne Ne 0
16.09.2014 Ne Ne 0
17.09.2014 Ne Ne 0
18.09.2014 Ne Ne 0
19.09.2014 Ne Ne 0
20.09.2014 Ne Ne 0
21.09.2014 Ne Ne 0
22.09.2014 Ne Ne 0
23.09.2014 Ne Ne 0
24.09.2014 Ne Ne 0
25.09.2014 Ne Ne 0
26.09.2014 Ne Ne 0
27.09.2014 Ne Ne 0
28.09.2014 Ne Ne 0
29.09.2014 Ne Ne 0
30.09.2014 Ne Ne 0
01.10.2014 Ne Ne 0
02.10.2014 Ne Ne 0
03.10.2014 Ne Ne 0
04.10.2014 Ne Ne 0
05.10.2014 Ne Ne 0
06.10.2014 Ne Ne 0
07.10.2014 Ne Ne 0
08.10.2014 Ne Ne 0
09.10.2014 Ne Ne 0
10.10.2014 Ne Ne 0
11.10.2014 Ne Ne 0
12.10.2014 Ne Ne 0
13.10.2014 Ne Ne 0
14.10.2014 Ne Ne 0
15.10.2014 Ne Ne 0
16.10.2014 Ne Ne 0
17.10.2014 Ne Ne 0
18.10.2014 Ne Ne 0
19.10.2014 Ne Ne 0
20.10.2014 Ne Ne 0
21.10.2014 Ne Ne 0
22.10.2014 Ne Ne 0
23.10.2014 Ne Ne 0
24.10.2014 Ne Ne 0
25.10.2014 Ne Ne 0
26.10.2014 Ne Ne 0
27.10.2014 Ne Ne 0
28.10.2014 Ne Ne 0
29.10.2014 Ne Ne 0
30.10.2014 Ne Ne 0
31.10.2014 Ne Ne 0
01.11.2014 Ne Ne 0
02.11.2014 Ne Ne 0
03.11.2014 Ne Ne 0
04.11.2014 Ne Ne 0
05.11.2014 Ne Ne 0
06.11.2014 Ne Ne 0
07.11.2014 Ne Ne 0
08.11.2014 Ne Ne 0
09.11.2014 Ne Ne 0
10.11.2014 Ne Ne 0
11.11.2014 Ne Ne 0
12.11.2014 Ne Ne 0
13.11.2014 Ne Ne 0
14.11.2014 Ne Ne 0
15.11.2014 Ne Ne 0
16.11.2014 Ne Ne 0
17.11.2014 Ne Ne 0
18.11.2014 Ne Ne 0
19.11.2014 Ne Ne 0
20.11.2014 Ne Ne 0
21.11.2014 Ne Ne 0
22.11.2014 Ne Ne 0
23.11.2014 Ne Ne 0
24.11.2014 Ne Ne 0
25.11.2014 Ano Ano 2
26.11.2014 Ne Ano 1
27.11.2014 Ne Ne 0
28.11.2014 Ne Ne 0
29.11.2014 Ne Ne 0
30.11.2014 Ne Ne 0
01.12.2014 Ne Ne 0
02.12.2014 Ne Ne 0
03.12.2014 Ne Ne 0
04.12.2014 Ne Ne 0
05.12.2014 Ne Ne 0
06.12.2014 Ne Ne 0
07.12.2014 Ne Ne 0
08.12.2014 Ne Ne 0
09.12.2014 Ano Ano 2
10.12.2014 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 1
11.12.2014 Ne Ne 0
12.12.2014 Ne Ne 0
13.12.2014 Ne Ne 0
14.12.2014 Ne Ne 0
15.12.2014 Ne Ne 0
16.12.2014 Ne Ne 0
17.12.2014 Ne Ne 0
18.12.2014 Ne Ne 0
19.12.2014 Ne Ne 0
20.12.2014 Ne Ne 0
21.12.2014 Ne Ne 0
22.12.2014 Ne Ne 0
23.12.2014 Ne Ne 0
24.12.2014 Ne Ne 0
25.12.2014 Ne Ne 0
26.12.2014 Ne Ne 0
27.12.2014 Ne Ne 0
28.12.2014 Ne Ne 0
29.12.2014 Ne Ne 0
30.12.2014 Ne Ne 0
31.12.2014 Ne Ne 0
01.01.2015 Ne Ne 0
02.01.2015 Ne Ne 0
03.01.2015 Snehová pokrývka nesúvislá Ano Ne 1
04.01.2015 Ne Ne 0
05.01.2015 Ano Ano 5
06.01.2015 Ano Ano 6
07.01.2015 Ne Ano 6
08.01.2015 Ne Ano 5
09.01.2015 Ano Ano 6
10.01.2015 Ne Ano 4
11.01.2015 Ne Ano 1
12.01.2015 Ne Ano 1
13.01.2015 Ne Ne 0
14.01.2015 Ne Ne 0
15.01.2015 Ne Ne 0
16.01.2015 Ne Ne 0
17.01.2015 Ne Ne 0
18.01.2015 Ne Ne 0
19.01.2015 Ne Ne 0
20.01.2015 Ne Ne 0
21.01.2015 Ne Ne 0
22.01.2015 Ne Ne 0
23.01.2015 Ne Ne 0
24.01.2015 Ne Ne 0
25.01.2015 Ne Ne 0
26.01.2015 Ne Ne 0
27.01.2015 Ne Ne 0
28.01.2015 Ne Ne 0
29.01.2015 Ne Ne 0
30.01.2015 Ne Ne 0
31.01.2015 Ano Ano 5
01.02.2015 Ne Ano 5
02.02.2015 Ne Ano 4
03.02.2015 Ne Ano 4
04.02.2015 Ano Ano 5
05.02.2015 Ne Ano 5
06.02.2015 Ne Ano 5
07.02.2015 Ne Ano 5
08.02.2015 Ano Ano 5
09.02.2015 Ano Ano 5
10.02.2015 Ne Ano 7
11.02.2015 Ne Ano 6
12.02.2015 Ne Ano 4
13.02.2015 Ne Ne 0
14.02.2015 Ne Ne 0
15.02.2015 Ne Ne 0
16.02.2015 Ne Ne 0
17.02.2015 Ne Ne 0
18.02.2015 Ne Ne 0
19.02.2015 Ne Ne 0
20.02.2015 Ne Ne 0
21.02.2015 Ne Ne 0
22.02.2015 Ne Ne 0
23.02.2015 Ne Ne 0
24.02.2015 Ne Ne 0
25.02.2015 Ne Ne 0
26.02.2015 Ne Ne 0
27.02.2015 Ne Ne 0
28.02.2015 Ne Ne 0
01.03.2015 Ne Ne 0
02.03.2015 Ne Ne 0
03.03.2015 Ne Ne 0
04.03.2015 Ne Ne 0
05.03.2015 Ne Ne 0
06.03.2015 Ne Ne 0
07.03.2015 Ne Ne 0
08.03.2015 Ne Ne 0
09.03.2015 Ne Ne 0
10.03.2015 Ne Ne 0
11.03.2015 Ne Ne 0
12.03.2015 Ne Ne 0
13.03.2015 Ne Ne 0
14.03.2015 Ne Ne 0
15.03.2015 Ne Ne 0
16.03.2015 Ne Ne 0
17.03.2015 Ne Ne 0
18.03.2015 Ne Ne 0
19.03.2015 Ne Ne 0
20.03.2015 Ne Ne 0
21.03.2015 Ne Ne 0
22.03.2015 Ne Ne 0
23.03.2015 Ne Ne 0
24.03.2015 Ne Ne 0
25.03.2015 Ne Ne 0
26.03.2015 Ne Ne 0
27.03.2015 Ne Ne 0
28.03.2015 Ne Ne 0
29.03.2015 Ne Ne 0
30.03.2015 Ne Ne 0
31.03.2015 Ne Ne 0
01.04.2015 Ne Ne 0
02.04.2015 Ne Ne 0
03.04.2015 Ne Ne 0
04.04.2015 Ne Ne 0
05.04.2015 Ne Ne 0
06.04.2015 Ne Ne 0
07.04.2015 Ne Ne 0
08.04.2015 Ne Ne 0
09.04.2015 Ne Ne 0
10.04.2015 Ne Ne 0
11.04.2015 Ne Ne 0
12.04.2015 Ne Ne 0
13.04.2015 Ne Ne 0
14.04.2015 Ne Ne 0
15.04.2015 Ne Ne 0
16.04.2015 Ne Ne 0
17.04.2015 Ne Ne 0
18.04.2015 Ne Ne 0
19.04.2015 Ne Ne 0
20.04.2015 Ne Ne 0
21.04.2015 Ne Ne 0
22.04.2015 Ne Ne 0
23.04.2015 Ne Ne 0
24.04.2015 Ne Ne 0
25.04.2015 Ne Ne 0
26.04.2015 Ne Ne 0
27.04.2015 Ne Ne 0
28.04.2015 Ne Ne 0
29.04.2015 Ne Ne 0
30.04.2015 Ne Ne 0
01.05.2015 Ne Ne 0
02.05.2015 Ne Ne 0
03.05.2015 Ne Ne 0
04.05.2015 Ne Ne 0
05.05.2015 Ne Ne 0
06.05.2015 Ne Ne 0
07.05.2015 Ne Ne 0
08.05.2015 Ne Ne 0
09.05.2015 Ne Ne 0
10.05.2015 Ne Ne 0
11.05.2015 Ne Ne 0
12.05.2015 Ne Ne 0
13.05.2015 Ne Ne 0
14.05.2015 Ne Ne 0
15.05.2015 Ne Ne 0
16.05.2015 Ne Ne 0
17.05.2015 Ne Ne 0
18.05.2015 Ne Ne 0
19.05.2015 Ne Ne 0
20.05.2015 Ne Ne 0
21.05.2015 Ne Ne 0
22.05.2015 Ne Ne 0
23.05.2015 Ne Ne 0
24.05.2015 Ne Ne 0
25.05.2015 Ne Ne 0
26.05.2015 Ne Ne 0
27.05.2015 Ne Ne 0
28.05.2015 Ne Ne 0
29.05.2015 Ne Ne 0
30.05.2015 Ne Ne 0
31.05.2015 Ne Ne 0
01.06.2015 Ne Ne 0
02.06.2015 Ne Ne 0
03.06.2015 Ne Ne 0
04.06.2015 Ne Ne 0
05.06.2015 Ne Ne 0
06.06.2015 Ne Ne 0
07.06.2015 Ne Ne 0
08.06.2015 Ne Ne 0
09.06.2015 Ne Ne 0
10.06.2015 Ne Ne 0
11.06.2015 Ne Ne 0
12.06.2015 Ne Ne 0
13.06.2015 Ne Ne 0
14.06.2015 Ne Ne 0
15.06.2015 Ne Ne 0
16.06.2015 Ne Ne 0
17.06.2015 Ne Ne 0
18.06.2015 Ne Ne 0
19.06.2015 Ne Ne 0
20.06.2015 Ne Ne 0
21.06.2015 Ne Ne 0
22.06.2015 Ne Ne 0
23.06.2015 Ne Ne 0
24.06.2015 Ne Ne 0
25.06.2015 Ne Ne 0
26.06.2015 Ne Ne 0
27.06.2015 Ne Ne 0
28.06.2015 Ne Ne 0
29.06.2015 Ne Ne 0
30.06.2015 Ne Ne 0
01.07.2015 Ne Ne 0
02.07.2015 Ne Ne 0
03.07.2015 Ne Ne 0
04.07.2015 Ne Ne 0
05.07.2015 Ne Ne 0
06.07.2015 Ne Ne 0
07.07.2015 Ne Ne 0
08.07.2015 Ne Ne 0
09.07.2015 Ne Ne 0
10.07.2015 Ne Ne 0
11.07.2015 Ne Ne 0
12.07.2015 Ne Ne 0
13.07.2015 Ne Ne 0
14.07.2015 Ne Ne 0
15.07.2015 Ne Ne 0
16.07.2015 Ne Ne 0
17.07.2015 Ne Ne 0
18.07.2015 Ne Ne 0
19.07.2015 Ne Ne 0
20.07.2015 Ne Ne 0
21.07.2015 Ne Ne 0
22.07.2015 Ne Ne 0
23.07.2015 Ne Ne 0
24.07.2015 Ne Ne 0
25.07.2015 Ne Ne 0
26.07.2015 Ne Ne 0
27.07.2015 Ne Ne 0
28.07.2015 Ne Ne 0
29.07.2015 Ne Ne 0
30.07.2015 Ne Ne 0
31.07.2015 Ne Ne 0
01.08.2015 Ne Ne 0
02.08.2015 Ne Ne 0
03.08.2015 Ne Ne 0
04.08.2015 Ne Ne 0
05.08.2015 Ne Ne 0
06.08.2015 Ne Ne 0
07.08.2015 Ne Ne 0
08.08.2015 Ne Ne 0
09.08.2015 Ne Ne 0
10.08.2015 Ne Ne 0
11.08.2015 Ne Ne 0
12.08.2015 Ne Ne 0
13.08.2015 Ne Ne 0
14.08.2015 Ne Ne 0
15.08.2015 Ne Ne 0
16.08.2015 Ne Ne 0
17.08.2015 Ne Ne 0
18.08.2015 Ne Ne 0
19.08.2015 Ne Ne 0
20.08.2015 Ne Ne 0
21.08.2015 Ne Ne 0
22.08.2015 Ne Ne 0
23.08.2015 Ne Ne 0
24.08.2015 Ne Ne 0
25.08.2015 Ne Ne 0
26.08.2015 Ne Ne 0
27.08.2015 Ne Ne 0
28.08.2015 Ne Ne 0
29.08.2015 Ne Ne 0
30.08.2015 Ne Ne 0
31.08.2015 Ne Ne 0
01.09.2015 Ne Ne 0
02.09.2015 Ne Ne 0
03.09.2015 Ne Ne 0
04.09.2015 Ne Ne 0
05.09.2015 Ne Ne 0
06.09.2015 Ne Ne 0
07.09.2015 Ne Ne 0
08.09.2015 Ne Ne 0
09.09.2015 Ne Ne 0
10.09.2015 Ne Ne 0
11.09.2015 Ne Ne 0
12.09.2015 Ne Ne 0
13.09.2015 Ne Ne 0
14.09.2015 Ne Ne 0
15.09.2015 Ne Ne 0
16.09.2015 Ne Ne 0
17.09.2015 Ne Ne 0
18.09.2015 Ne Ne 0
19.09.2015 Ne Ne 0
20.09.2015 Ne Ne 0
21.09.2015 Ne Ne 0
22.09.2015 Ne Ne 0
23.09.2015 Ne Ne 0
24.09.2015 Ne Ne 0
25.09.2015 Ne Ne 0
26.09.2015 Ne Ne 0
27.09.2015 Ne Ne 0
28.09.2015 Ne Ne 0
29.09.2015 Ne Ne 0
30.09.2015 Ne Ne 0
01.10.2015 Ne Ne 0
02.10.2015 Ne Ne 0
03.10.2015 Ne Ne 0
04.10.2015 Ne Ne 0
05.10.2015 Ne Ne 0
06.10.2015 Ne Ne 0
07.10.2015 Ne Ne 0
08.10.2015 Ne Ne 0
09.10.2015 Ne Ne 0
10.10.2015 Ne Ne 0
11.10.2015 Ne Ne 0
12.10.2015 Ano Ano 2
13.10.2015 Ne Ano 2
14.10.2015 Ne Ne 0
15.10.2015 Ne Ne 0
16.10.2015 Ne Ne 0
17.10.2015 Ne Ne 0
18.10.2015 Ne Ne 0
19.10.2015 Ne Ne 0
20.10.2015 Ne Ne 0
21.10.2015 Ne Ne 0
22.10.2015 Ne Ne 0
23.10.2015 Ne Ne 0
24.10.2015 Ne Ne 0
25.10.2015 Ne Ne 0
26.10.2015 Ne Ne 0
27.10.2015 Ne Ne 0
28.10.2015 Ne Ne 0
29.10.2015 Ne Ne 0
30.10.2015 Ne Ne 0
31.10.2015 Ne Ne 0
01.11.2015 Ne Ne 0
02.11.2015 Ne Ne 0
03.11.2015 Ne Ne 0
04.11.2015 Ne Ne 0
05.11.2015 Ne Ne 0
06.11.2015 Ne Ne 0
07.11.2015 Ne Ne 0
08.11.2015 Ne Ne 0
09.11.2015 Ne Ne 0
10.11.2015 Ne Ne 0
11.11.2015 Ne Ne 0
12.11.2015 Ne Ne 0
13.11.2015 Ne Ne 0
14.11.2015 Ne Ne 0
15.11.2015 Ne Ne 0
16.11.2015 Ne Ne 0
17.11.2015 Ne Ne 0
18.11.2015 Ne Ne 0
19.11.2015 Ne Ne 0
20.11.2015 Ne Ne 0
21.11.2015 Ne Ne 0
22.11.2015 Ne Ne 0
23.11.2015 Ne Ne 0
24.11.2015 Ne Ne 0
25.11.2015 Ne Ne 0
26.11.2015 Ne Ne 0
27.11.2015 Ano Ano 1
28.11.2015 Ne Ne 0
29.11.2015 Ano Ano 4
30.11.2015 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 2
01.12.2015 Ne Ne 0
02.12.2015 Ne Ne 0
03.12.2015 Ne Ne 0
04.12.2015 Ne Ne 0
05.12.2015 Ne Ne 0
06.12.2015 Ne Ne 0
07.12.2015 Ne Ne 0
08.12.2015 Ne Ne 0
09.12.2015 Ne Ne 0
10.12.2015 Ne Ne 0
11.12.2015 Ne Ne 0
12.12.2015 Ne Ne 0
13.12.2015 Ne Ne 0
14.12.2015 Ne Ne 0
15.12.2015 Ne Ne 0
16.12.2015 Ne Ne 0
17.12.2015 Ne Ne 0
18.12.2015 Ne Ne 0
19.12.2015 Ne Ne 0
20.12.2015 Ne Ne 0
21.12.2015 Ne Ne 0
22.12.2015 Ne Ne 0
23.12.2015 Ne Ne 0
24.12.2015 Ne Ne 0
25.12.2015 Ne Ne 0
26.12.2015 Ne Ne 0
27.12.2015 Ne Ne 0
28.12.2015 Ne Ne 0
29.12.2015 Ne Ne 0
30.12.2015 Ne Ne 0
31.12.2015 Ne Ne 0
01.01.2016 Ne Ne 0
02.01.2016 Ne Ne 0
03.01.2016 Ne Ne 0
04.01.2016 Ano Ne 0
05.01.2016 Ne Ano 1
06.01.2016 Ne Ano 1
07.01.2016 Ne Ne 0
08.01.2016 Ne Ne 0
09.01.2016 Ne Ne 0
10.01.2016 Ano Ano 1
11.01.2016 Ne Ne 0
12.01.2016 Ne Ne 0
13.01.2016 Ne Ne 0
14.01.2016 Ne Ne 0
15.01.2016 Ano Ano 4
16.01.2016 Ne Ano 2
17.01.2016 Ne Ano 1
18.01.2016 Ne Ne 0
19.01.2016 Ne Ne 0
20.01.2016 Ne Ne 0
21.01.2016 Ne Ne 0
22.01.2016 Ne Ne 0
23.01.2016 Ne Ne 0
24.01.2016 Ano Ano 1
25.01.2016 Ne Ne 0
26.01.2016 Ne Ne 0
27.01.2016 Ne Ne 0
28.01.2016 Ne Ne 0
29.01.2016 Ne Ne 0
30.01.2016 Ne Ne 0
31.01.2016 Ne Ne 0
01.02.2016 Ne Ne 0
02.02.2016 Ne Ne 0
03.02.2016 Ne Ne 0
04.02.2016 Ne Ne 0
05.02.2016 Ne Ne 0
06.02.2016 Ne Ne 0
07.02.2016 Ne Ne 0
08.02.2016 Ne Ne 0
09.02.2016 Ne Ne 0
10.02.2016 Ne Ne 0
11.02.2016 Ano Ano 2
12.02.2016 Ne Ne 0
13.02.2016 Ne Ne 0
14.02.2016 Ne Ne 0
15.02.2016 Ne Ne 0
16.02.2016 Ne Ne 0
17.02.2016 Ne Ne 0
18.02.2016 Ne Ne 0
19.02.2016 Ne Ne 0
20.02.2016 Ne Ne 0
21.02.2016 Ne Ne 0
22.02.2016 Ne Ne 0
23.02.2016 Ne Ne 0
24.02.2016 Ne Ne 0
25.02.2016 Ne Ne 0
26.02.2016 Ne Ne 0
27.02.2016 Ne Ne 0
28.02.2016 Ne Ne 0
29.02.2016 Ne Ne 0
01.03.2016 Ne Ne 0
02.03.2016 Ne Ne 0
03.03.2016 Ne Ne 0
04.03.2016 Ne Ne 0
05.03.2016 Ne Ne 0
06.03.2016 Ne Ne 0
07.03.2016 Ne Ne 0
08.03.2016 Ne Ne 0
09.03.2016 Ne Ne 0
10.03.2016 Ne Ne 0
11.03.2016 Ne Ne 0
12.03.2016 Ne Ne 0
13.03.2016 Ne Ne 0
14.03.2016 Ne Ne 0
15.03.2016 Ano Ano 5
16.03.2016 Ne Ne 0
17.03.2016 Ne Ne 0
18.03.2016 Ne Ne 0
19.03.2016 Ne Ne 0
20.03.2016 Ne Ne 0
21.03.2016 Ne Ne 0
22.03.2016 Ne Ne 0
23.03.2016 Ne Ne 0
24.03.2016 Ne Ne 0
25.03.2016 Ne Ne 0
26.03.2016 Ne Ne 0
27.03.2016 Ne Ne 0
28.03.2016 Ne Ne 0
29.03.2016 Ne Ne 0
30.03.2016 Ne Ne 0
31.03.2016 Ne Ne 0
01.04.2016 Ne Ne 0
02.04.2016 Ne Ne 0
03.04.2016 Ne Ne 0
04.04.2016 Ne Ne 0
05.04.2016 Ne Ne 0
06.04.2016 Ne Ne 0
07.04.2016 Ne Ne 0
08.04.2016 Ne Ne 0
09.04.2016 Ne Ne 0
10.04.2016 Ne Ne 0
11.04.2016 Ne Ne 0
12.04.2016 Ne Ne 0
13.04.2016 Ne Ne 0
14.04.2016 Ne Ne 0
15.04.2016 Ne Ne 0
16.04.2016 Ne Ne 0
17.04.2016 Ne Ne 0
18.04.2016 Ne Ne 0
19.04.2016 Ne Ne 0
20.04.2016 Ne Ne 0
21.04.2016 Ne Ne 0
22.04.2016 Ne Ne 0
23.04.2016 Ne Ne 0
24.04.2016 Ne Ne 0
25.04.2016 Ne Ne 0
26.04.2016 Ne Ne 0
27.04.2016 Ne Ne 0
28.04.2016 Ne Ne 0
29.04.2016 Ne Ne 0
30.04.2016 Ne Ne 0
01.05.2016 Ne Ne 0
02.05.2016 Ne Ne 0
03.05.2016 Ne Ne 0
04.05.2016 Ne Ne 0
05.05.2016 Ne Ne 0
06.05.2016 Ne Ne 0
07.05.2016 Ne Ne 0
08.05.2016 Ne Ne 0
09.05.2016 Ne Ne 0
10.05.2016 Ne Ne 0
11.05.2016 Ne Ne 0
12.05.2016 Ne Ne 0
13.05.2016 Ne Ne 0
14.05.2016 Ne Ne 0
15.05.2016 Ne Ne 0
16.05.2016 Ne Ne 0
17.05.2016 Ne Ne 0
18.05.2016 Ne Ne 0
19.05.2016 Ne Ne 0
20.05.2016 Ne Ne 0
21.05.2016 Ne Ne 0
22.05.2016 Ne Ne 0
23.05.2016 Ne Ne 0
24.05.2016 Ne Ne 0
25.05.2016 Ne Ne 0
26.05.2016 Ne Ne 0
27.05.2016 Ne Ne 0
28.05.2016 Ne Ne 0
29.05.2016 Ne Ne 0
30.05.2016 Ne Ne 0
31.05.2016 Ne Ne 0
01.06.2016 Ne Ne 0
02.06.2016 Ne Ne 0
03.06.2016 Ne Ne 0
04.06.2016 Ne Ne 0
05.06.2016 Ne Ne 0
06.06.2016 Ne Ne 0
07.06.2016 Ne Ne 0
08.06.2016 Ne Ne 0
09.06.2016 Ne Ne 0
10.06.2016 Ne Ne 0
11.06.2016 Ne Ne 0
12.06.2016 Ne Ne 0
13.06.2016 Ne Ne 0
14.06.2016 Ne Ne 0
15.06.2016 Ne Ne 0
16.06.2016 Ne Ne 0
17.06.2016 Ne Ne 0
18.06.2016 Ne Ne 0
19.06.2016 Ne Ne 0
20.06.2016 Ne Ne 0
21.06.2016 Ne Ne 0
22.06.2016 Ne Ne 0
23.06.2016 Ne Ne 0
24.06.2016 Ne Ne 0
25.06.2016 Ne Ne 0
26.06.2016 Ne Ne 0
27.06.2016 Ne Ne 0
28.06.2016 Ne Ne 0
29.06.2016 Ne Ne 0
30.06.2016 Ne Ne 0
01.07.2016 Ne Ne 0
02.07.2016 Ne Ne 0
03.07.2016 Ne Ne 0
04.07.2016 Ne Ne 0
05.07.2016 Ne Ne 0
06.07.2016 Ne Ne 0
07.07.2016 Ne Ne 0
08.07.2016 Ne Ne 0
09.07.2016 Ne Ne 0
10.07.2016 Ne Ne 0
11.07.2016 Ne Ne 0
12.07.2016 Ne Ne 0
13.07.2016 Ne Ne 0
14.07.2016 Ne Ne 0
15.07.2016 Ne Ne 0
16.07.2016 Ne Ne 0
17.07.2016 Ne Ne 0
18.07.2016 Ne Ne 0
19.07.2016 Ne Ne 0
20.07.2016 Ne Ne 0
21.07.2016 Ne Ne 0
22.07.2016 Ne Ne 0
23.07.2016 Ne Ne 0
24.07.2016 Ne Ne 0
25.07.2016 Ne Ne 0
26.07.2016 Ne Ne 0
27.07.2016 Ne Ne 0
28.07.2016 Ne Ne 0
29.07.2016 Ne Ne 0
30.07.2016 Ne Ne 0
31.07.2016 Ne Ne 0
01.08.2016 Ne Ne 0
02.08.2016 Ne Ne 0
03.08.2016 Ne Ne 0
04.08.2016 Ne Ne 0
05.08.2016 Ne Ne 0
06.08.2016 Ne Ne 0
07.08.2016 Ne Ne 0
08.08.2016 Ne Ne 0
09.08.2016 Ne Ne 0
10.08.2016 Ne Ne 0
11.08.2016 Ne Ne 0
12.08.2016 Ne Ne 0
13.08.2016 Ne Ne 0
14.08.2016 Ne Ne 0
15.08.2016 Ne Ne 0
16.08.2016 Ne Ne 0
17.08.2016 Ne Ne 0
18.08.2016 Ne Ne 0
19.08.2016 Ne Ne 0
20.08.2016 Ne Ne 0
21.08.2016 Ne Ne 0
22.08.2016 Ne Ne 0
23.08.2016 Ne Ne 0
24.08.2016 Ne Ne 0
25.08.2016 Ne Ne 0
26.08.2016 Ne Ne 0
27.08.2016 Ne Ne 0
28.08.2016 Ne Ne 0
29.08.2016 Ne Ne 0
30.08.2016 Ne Ne 0
31.08.2016 Ne Ne 0
01.09.2016 Ne Ne 0
02.09.2016 Ne Ne 0
03.09.2016 Ne Ne 0
04.09.2016 Ne Ne 0
05.09.2016 Ne Ne 0
06.09.2016 Ne Ne 0
07.09.2016 Ne Ne 0
08.09.2016 Ne Ne 0
09.09.2016 Ne Ne 0
10.09.2016 Ne Ne 0
11.09.2016 Ne Ne 0
12.09.2016 Ne Ne 0
13.09.2016 Ne Ne 0
14.09.2016 Ne Ne 0
15.09.2016 Ne Ne 0
16.09.2016 Ne Ne 0
17.09.2016 Ne Ne 0
18.09.2016 Ne Ne 0
19.09.2016 Ne Ne 0
20.09.2016 Ne Ne 0
21.09.2016 Ne Ne 0
22.09.2016 Ne Ne 0
23.09.2016 Ne Ne 0
24.09.2016 Ne Ne 0
25.09.2016 Ne Ne 0
26.09.2016 Ne Ne 0
27.09.2016 Ne Ne 0
28.09.2016 Ne Ne 0
29.09.2016 Ne Ne 0
30.09.2016 Ne Ne 0
01.10.2016 Ne Ne 0
02.10.2016 Ne Ne 0
03.10.2016 Ne Ne 0
04.10.2016 Ne Ne 0
05.10.2016 Ne Ne 0
06.10.2016 Ne Ne 0
07.10.2016 Ne Ne 0
08.10.2016 Ne Ne 0
09.10.2016 Ne Ne 0
10.10.2016 Ne Ne 0
11.10.2016 Ne Ne 0
12.10.2016 Ne Ne 0
13.10.2016 Ne Ne 0
14.10.2016 Ne Ne 0
15.10.2016 Ne Ne 0
16.10.2016 Ne Ne 0
17.10.2016 Ne Ne 0
18.10.2016 Ne Ne 0
19.10.2016 Ne Ne 0
20.10.2016 Ne Ne 0
21.10.2016 Ne Ne 0
22.10.2016 Ne Ne 0
23.10.2016 Ne Ne 0
24.10.2016 Ne Ne 0
25.10.2016 Ne Ne 0
26.10.2016 Ne Ne 0
27.10.2016 Ne Ne 0
28.10.2016 Ne Ne 0
29.10.2016 Ne Ne 0
30.10.2016 Ne Ne 0
31.10.2016 Ne Ne 0
01.11.2016 Ne Ne 0
02.11.2016 Ne Ne 0
03.11.2016 Ne Ne 0
04.11.2016 Ne Ne 0
05.11.2016 Ne Ne 0
06.11.2016 Ne Ne 0
07.11.2016 Ne Ne 0
08.11.2016 Ne Ne 0
09.11.2016 Ne Ne 0
10.11.2016 Ne Ne 0
11.11.2016 Ne Ne 0
12.11.2016 Ne Ne 0
13.11.2016 Ne Ne 0
14.11.2016 Ne Ne 0
15.11.2016 Ne Ne 0
16.11.2016 Ne Ne 0
17.11.2016 Ne Ne 0
18.11.2016 Ne Ne 0
19.11.2016 Ne Ne 0
20.11.2016 Ne Ne 0
21.11.2016 Ne Ne 0
22.11.2016 Ne Ne 0
23.11.2016 Ne Ne 0
24.11.2016 Ne Ne 0
25.11.2016 Ne Ne 0
26.11.2016 Ne Ne 0
27.11.2016 Ano Ne 0
28.11.2016 Ne Ano 0
29.11.2016 Ne Ne 0
30.11.2016 Ne Ne 0
01.12.2016 Ne Ne 0
02.12.2016 Ne Ne 0
03.12.2016 Ne Ne 0
04.12.2016 Ne Ne 0
05.12.2016 Ne Ne 0
06.12.2016 Ne Ne 0
07.12.2016 Ne Ne 0
08.12.2016 Ne Ne 0
09.12.2016 Ne Ne 0
10.12.2016 Ne Ne 0
11.12.2016 Ne Ne 0
12.12.2016 Ne Ne 0
13.12.2016 Ne Ne 0
14.12.2016 Ne Ne 0
15.12.2016 Ne Ne 0
16.12.2016 Ne Ne 0
17.12.2016 Ne Ne 0
18.12.2016 Ne Ne 0
19.12.2016 Ne Ne 0
20.12.2016 Ne Ne 0
21.12.2016 Ne Ne 0
22.12.2016 Ne Ne 0
23.12.2016 Ne Ne 0
24.12.2016 Ne Ne 0
25.12.2016 Ano Ne 0
26.12.2016 Ano Ano 7
27.12.2016 Ne Ano 4
28.12.2016 Ano Ano 5
29.12.2016 Ne Ano 5
30.12.2016 Ne Ano 5
31.12.2016 Ne Ano 4
01.01.2017 Ne Ano 4
02.01.2017 Ne Ano 3
03.01.2017 Ano Ano 5
04.01.2017 Ne Ano 3
05.01.2017 Ne Ano 3
06.01.2017 Ne Ano 2
07.01.2017 Ne Ano 2
08.01.2017 Ne Ano 2
09.01.2017 Ne Ano 2
10.01.2017 Ne Ano 2
11.01.2017 Ne Ano 2
12.01.2017 Ano Ano 2
13.01.2017 Ne Ano 5
14.01.2017 Ano Ano 7
15.01.2017 Ne Ano 7
16.01.2017 Ne Ano 7
17.01.2017 Ne Ano 6
18.01.2017 Ne Ano 6
19.01.2017 Ne Ano 5
20.01.2017 Ne Ano 4
21.01.2017 Ne Ano 4
22.01.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 4
23.01.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 4
24.01.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 4
25.01.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 4
26.01.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 4
27.01.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 4
28.01.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 4
29.01.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 4
30.01.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 3
31.01.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 3
01.02.2017 Ano Ano 4
02.02.2017 Ano Ano 5
03.02.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 3
04.02.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 3
05.02.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 2
06.02.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 2
07.02.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 2
08.02.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 2
09.02.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 2
10.02.2017 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 2
11.02.2017 Ne Ne 0
12.02.2017 Ne Ne 0
13.02.2017 Ne Ne 0
14.02.2017 Ne Ne 0
15.02.2017 Ne Ne 0
16.02.2017 Ne Ne 0
17.02.2017 Ne Ne 0
18.02.2017 Ano Ano 2
19.02.2017 Ne Ne 0
20.02.2017 Ne Ne 0
21.02.2017 Ne Ne 0
22.02.2017 Ne Ne 0
23.02.2017 Ne Ne 0
24.02.2017 Ne Ne 0
25.02.2017 Ne Ne 0
26.02.2017 Ne Ne 0
27.02.2017 Ne Ne 0
28.02.2017 Ne Ne 0
01.03.2017 Ne Ne 0
02.03.2017 Ne Ne 0
03.03.2017 Ne Ne 0
04.03.2017 Ne Ne 0
05.03.2017 Ne Ne 0
06.03.2017 Ne Ne 0
07.03.2017 Ne Ne 0
08.03.2017 Ne Ne 0
09.03.2017 Ne Ne 0
10.03.2017 Ne Ne 0
11.03.2017 Ne Ne 0
12.03.2017 Ne Ne 0
13.03.2017 Ne Ne 0
14.03.2017 Ne Ne 0
15.03.2017 Ne Ne 0
16.03.2017 Ne Ne 0
17.03.2017 Ne Ne 0
18.03.2017 Ne Ne 0
19.03.2017 Ne Ne 0
20.03.2017 Ne Ne 0
21.03.2017 Ne Ne 0
22.03.2017 Ne Ne 0
23.03.2017 Ne Ne 0
24.03.2017 Ne Ne 0
25.03.2017 Ne Ne 0
26.03.2017 Ne Ne 0
27.03.2017 Ne Ne 0
28.03.2017 Ne Ne 0
29.03.2017 Ne Ne 0
30.03.2017 Ne Ne 0
31.03.2017 Ne Ne 0
01.04.2017 Ne Ne 0
02.04.2017 Ne Ne 0
03.04.2017 Ne Ne 0
04.04.2017 Ne Ne 0
05.04.2017 Ne Ne 0
06.04.2017 Ne Ne 0
07.04.2017 Ne Ne 0
08.04.2017 Ne Ne 0
09.04.2017 Ne Ne 0
10.04.2017 Ne Ne 0
11.04.2017 Ne Ne 0
12.04.2017 Ne Ne 0
13.04.2017 Ne Ne 0
14.04.2017 Ne Ne 0
15.04.2017 Ne Ne 0
16.04.2017 Ne Ne 0
17.04.2017 Ne Ne 0
18.04.2017 Ne Ne 0
19.04.2017 Ne Ne 0
20.04.2017 Ne Ne 0
21.04.2017 Ne Ne 0
22.04.2017 Ne Ne 0
23.04.2017 Ne Ne 0
24.04.2017 Ne Ne 0
25.04.2017 Ne Ne 0
26.04.2017 Ne Ne 0
27.04.2017 Ne Ne 0
28.04.2017 Ne Ne 0
29.04.2017 Ne Ne 0
30.04.2017 Ne Ne 0
01.05.2017 Ne Ne 0
02.05.2017 Ne Ne 0
03.05.2017 Ne Ne 0
04.05.2017 Ne Ne 0
05.05.2017 Ne Ne 0
06.05.2017 Ne Ne 0
07.05.2017 Ne Ne 0
08.05.2017 Ne Ne 0
09.05.2017 Ne Ne 0
10.05.2017 Ne Ne 0
11.05.2017 Ne Ne 0
12.05.2017 Ne Ne 0
13.05.2017 Ne Ne 0
14.05.2017 Ne Ne 0
15.05.2017 Ne Ne 0
16.05.2017 Ne Ne 0
17.05.2017 Ne Ne 0
18.05.2017 Ne Ne 0
19.05.2017 Ne Ne 0
20.05.2017 Ne Ne 0
21.05.2017 Ne Ne 0
22.05.2017 Ne Ne 0
23.05.2017 Ne Ne 0
24.05.2017 Ne Ne 0
25.05.2017 Ne Ne 0
26.05.2017 Ne Ne 0
27.05.2017 Ne Ne 0
28.05.2017 Ne Ne 0
29.05.2017 Ne Ne 0
30.05.2017 Ne Ne 0
31.05.2017 Ne Ne 0
01.06.2017 Ne Ne 0
02.06.2017 Ne Ne 0
03.06.2017 Ne Ne 0
04.06.2017 Ne Ne 0
05.06.2017 Ne Ne 0
06.06.2017 Ne Ne 0
07.06.2017 Ne Ne 0
08.06.2017 Ne Ne 0
09.06.2017 Ne Ne 0
10.06.2017 Ne Ne 0
11.06.2017 Ne Ne 0
12.06.2017 Ne Ne 0
13.06.2017 Ne Ne 0
14.06.2017 Ne Ne 0
15.06.2017 Ne Ne 0
16.06.2017 Ne Ne 0
17.06.2017 Ne Ne 0
18.06.2017 Ne Ne 0
19.06.2017 Ne Ne 0
20.06.2017 Ne Ne 0
21.06.2017 Ne Ne 0
22.06.2017 Ne Ne 0
23.06.2017 Ne Ne 0
24.06.2017 Ne Ne 0
25.06.2017 Ne Ne 0
26.06.2017 Ne Ne 0
27.06.2017 Ne Ne 0
28.06.2017 Ne Ne 0
29.06.2017 Ne Ne 0
30.06.2017 Ne Ne 0
01.07.2017 Ne Ne 0
02.07.2017 Ne Ne 0
03.07.2017 Ne Ne 0
04.07.2017 Ne Ne 0
05.07.2017 Ne Ne 0
06.07.2017 Ne Ne 0
07.07.2017 Ne Ne 0
08.07.2017 Ne Ne 0
09.07.2017 Ne Ne 0
10.07.2017 Ne Ne 0
11.07.2017 Ne Ne 0
12.07.2017 Ne Ne 0
13.07.2017 Ne Ne 0
14.07.2017 Ne Ne 0
15.07.2017 Ne Ne 0
16.07.2017 Ne Ne 0
17.07.2017 Ne Ne 0
18.07.2017 Ne Ne 0
19.07.2017 Ne Ne 0
20.07.2017 Ne Ne 0
21.07.2017 Ne Ne 0
22.07.2017 Ne Ne 0
23.07.2017 Ne Ne 0
24.07.2017 Ne Ne 0
25.07.2017 Ne Ne 0
26.07.2017 Ne Ne 0
27.07.2017 Ne Ne 0
28.07.2017 Ne Ne 0
29.07.2017 Ne Ne 0
30.07.2017 Ne Ne 0
31.07.2017 Ne Ne 0
01.08.2017 Ne Ne 0
02.08.2017 Ne Ne 0
03.08.2017 Ne Ne 0
04.08.2017 Ne Ne 0
05.08.2017 Ne Ne 0
06.08.2017 Ne Ne 0
07.08.2017 Ne Ne 0
08.08.2017 Ne Ne 0
09.08.2017 Ne Ne 0
10.08.2017 Ne Ne 0
11.08.2017 Ne Ne 0
12.08.2017 Ne Ne 0
13.08.2017 Ne Ne 0
14.08.2017 Ne Ne 0
15.08.2017 Ne Ne 0
16.08.2017 Ne Ne 0
17.08.2017 Ne Ne 0
18.08.2017 Ne Ne 0
19.08.2017 Ne Ne 0
20.08.2017 Ne Ne 0
21.08.2017 Ne Ne 0
22.08.2017 Ne Ne 0
23.08.2017 Ne Ne 0
24.08.2017 Ne Ne 0
25.08.2017 Ne Ne 0
26.08.2017 Ne Ne 0
27.08.2017 Ne Ne 0
28.08.2017 Ne Ne 0
29.08.2017 Ne Ne 0
30.08.2017 Ne Ne 0
31.08.2017 Ne Ne 0
01.09.2017 Ne Ne 0
02.09.2017 Ne Ne 0
03.09.2017 Ne Ne 0
04.09.2017 Ne Ne 0
05.09.2017 Ne Ne 0
06.09.2017 Ne Ne 0
07.09.2017 Ne Ne 0
08.09.2017 Ne Ne 0
09.09.2017 Ne Ne 0
10.09.2017 Ne Ne 0
11.09.2017 Ne Ne 0
12.09.2017 Ne Ne 0
13.09.2017 Ne Ne 0
14.09.2017 Ne Ne 0
15.09.2017 Ne Ne 0
16.09.2017 Ne Ne 0
17.09.2017 Ne Ne 0
18.09.2017 Ne Ne 0
19.09.2017 Ne Ne 0
20.09.2017 Ne Ne 0
21.09.2017 Ne Ne 0
22.09.2017 Ne Ne 0
23.09.2017 Ne Ne 0
24.09.2017 Ne Ne 0
25.09.2017 Ne Ne 0
26.09.2017 Ne Ne 0
27.09.2017 Ne Ne 0
28.09.2017 Ne Ne 0
29.09.2017 Ne Ne 0
30.09.2017 Ne Ne 0
01.10.2017 Ne Ne 0
02.10.2017 Ne Ne 0
03.10.2017 Ne Ne 0
04.10.2017 Ne Ne 0
05.10.2017 Ne Ne 0
06.10.2017 Ne Ne 0
07.10.2017 Ne Ne 0
08.10.2017 Ne Ne 0
09.10.2017 Ne Ne 0
10.10.2017 Ne Ne 0
11.10.2017 Ne Ne 0
12.10.2017 Ne Ne 0
13.10.2017 Ne Ne 0
14.10.2017 Ne Ne 0
15.10.2017 Ne Ne 0
16.10.2017 Ne Ne 0
17.10.2017 Ne Ne 0
18.10.2017 Ne Ne 0
19.10.2017 Ne Ne 0
20.10.2017 Ne Ne 0
21.10.2017 Ne Ne 0
22.10.2017 Ne Ne 0
23.10.2017 Ne Ne 0
24.10.2017 Ne Ne 0
25.10.2017 Ne Ne 0
26.10.2017 Ne Ne 0
27.10.2017 Ne Ne 0
28.10.2017 Ne Ne 0
29.10.2017 Ne Ne 0
30.10.2017 Ano Ne 0
31.10.2017 Ne Ne 0
01.11.2017 Ne Ne 0
02.11.2017 Ne Ne 0
03.11.2017 Ne Ne 0
04.11.2017 Ne Ne 0
05.11.2017 Ne Ne 0
06.11.2017 Ne Ne 0
07.11.2017 Ne Ne 0
08.11.2017 Ne Ne 0
09.11.2017 Ne Ne 0
10.11.2017 Ne Ne 0
11.11.2017 Ne Ne 0
12.11.2017 Ne Ne 0
13.11.2017 Ne Ne 0
14.11.2017 Ne Ne 0
15.11.2017 Ne Ne 0
16.11.2017 Ne Ne 0
17.11.2017 Ne Ne 0
18.11.2017 Ne Ne 0
19.11.2017 Ne Ne 0
20.11.2017 Ano Ne 0
21.11.2017 Ne Ne 0
22.11.2017 Ne Ne 0
23.11.2017 Ne Ne 0
24.11.2017 Ne Ne 0
25.11.2017 Ne Ne 0
26.11.2017 Ne Ne 0
27.11.2017 Ne Ne 0
28.11.2017 Ne Ne 0
29.11.2017 Ne Ne 0
30.11.2017 Ano Ano 2
01.12.2017 Ano Ano 6
02.12.2017 Ne Ano 5
03.12.2017 Ne Ano 5
04.12.2017 Ne Ano 5
05.12.2017 Ne Ano 5
06.12.2017 Ano Ano 6
07.12.2017 Ne Ano 3
08.12.2017 Ne Ano 2
09.12.2017 Ano Ano 6
10.12.2017 Ne Ano 6
11.12.2017 Ne Ano 5
12.12.2017 Ne Ano 1
13.12.2017 Ne Ne 0
14.12.2017 Ne Ne 0
15.12.2017 Ano Ano 1
16.12.2017 Ano Ano 2
17.12.2017 Ne Ano 1
18.12.2017 Ne Ano 1
19.12.2017 Ne Ne 0
20.12.2017 Ne Ne 0
21.12.2017 Ano Ano 2
22.12.2017 Ano Ano 2
23.12.2017 Ne Ano 1
24.12.2017 Ne Ne 0
25.12.2017 Ne Ne 0
26.12.2017 Ne Ne 0
27.12.2017 Ne Ne 0
28.12.2017 Ne Ne 0
29.12.2017 Ne Ne 0
30.12.2017 Ne Ne 0
31.12.2017 Ne Ne 0
01.01.2018 Ne Ne 0
02.01.2018 Ne Ne 0
03.01.2018 Ne Ne 0
04.01.2018 Ne Ne 0
05.01.2018 Ne Ne 0
06.01.2018 Ne Ne 0
07.01.2018 Ne Ne 0
08.01.2018 Ne Ne 0
09.01.2018 Ne Ne 0
10.01.2018 Ne Ne 0
11.01.2018 Ne Ne 0
12.01.2018 Ne Ne 0
13.01.2018 Ne Ne 0
14.01.2018 Ne Ne 0
15.01.2018 Ne Ne 0
16.01.2018 Ano Ne 0
17.01.2018 Ne Ano 6
18.01.2018 Ne Ano 6
19.01.2018 Ne Ano 6
20.01.2018 Ne Ano 5
21.01.2018 Ne Ano 5
22.01.2018 Ne Ano 6
23.01.2018 Ne Ano 5
24.01.2018 Ne Ano 4
25.01.2018 Ne Ano 4
26.01.2018 Ne Ano 3
27.01.2018 Ne Ano 2
28.01.2018 Ne Ano 1
29.01.2018 Ne Ne 0
30.01.2018 Ne Ne 0
31.01.2018 Ne Ne 0
01.02.2018 Ne Ne 0
02.02.2018 Ne Ne 0
03.02.2018 Ano Ano 9
04.02.2018 Ne Ano 11
05.02.2018 Ne Ano 11
06.02.2018 Ne Ano 10
07.02.2018 Ne Ano 10
08.02.2018 Ne Ano 10
09.02.2018 Ne Ano 9
10.02.2018 Ne Ano 7
11.02.2018 Ne Ano 7
12.02.2018 Ne Ano 7
13.02.2018 Ano Ano 8
14.02.2018 Ano Ano 9
15.02.2018 Ne Ano 8
16.02.2018 Ne Ano 8
17.02.2018 Ano Ano 12
18.02.2018 Ne Ano 11
19.02.2018 Ne Ano 11
20.02.2018 Ne Ano 11
21.02.2018 Ano Ano 13
22.02.2018 Ne Ano 13
23.02.2018 Ne Ano 12
24.02.2018 Ne Ano 12
25.02.2018 Ne Ano 12
26.02.2018 Ne Ano 12
27.02.2018 Ne Ano 12
28.02.2018 Ne Ano 12
01.03.2018 Ne Ano 12
02.03.2018 Ne Ano 12
03.03.2018 Ne Ano 12
04.03.2018 Ne Ano 12
05.03.2018 Ne Ano 10
06.03.2018 Ne Ano 7
07.03.2018 Ne Ano 3
08.03.2018 Ne Ano 1
09.03.2018 Ne Ne 0
10.03.2018 Ne Ne 0
11.03.2018 Ne Ne 0
12.03.2018 Ne Ne 0
13.03.2018 Ne Ne 0
14.03.2018 Ne Ne 0
15.03.2018 Ne Ne 0
16.03.2018 Ne Ne 0
17.03.2018 Ne Ne 0
18.03.2018 Ano Ne 0
19.03.2018 Ne Ano 1
20.03.2018 Ne Ne 0
21.03.2018 Ne Ne 0
22.03.2018 Ne Ne 0
23.03.2018 Ne Ne 0
24.03.2018 Ne Ne 0
25.03.2018 Ne Ne 0
26.03.2018 Ne Ne 0
27.03.2018 Ne Ne 0
28.03.2018 Ne Ne 0
29.03.2018 Ne Ne 0
30.03.2018 Ne Ne 0
31.03.2018 Ne Ne 0
01.04.2018 Ne Ne 0
02.04.2018 Ne Ne 0
03.04.2018 Ne Ne 0
04.04.2018 Ne Ne 0
05.04.2018 Ne Ne 0
06.04.2018 Ne Ne 0
07.04.2018 Ne Ne 0
08.04.2018 Ne Ne 0
09.04.2018 Ne Ne 0
10.04.2018 Ne Ne 0
11.04.2018 Ne Ne 0
12.04.2018 Ne Ne 0
13.04.2018 Ne Ne 0
14.04.2018 Ne Ne 0
15.04.2018 Ne Ne 0
16.04.2018 Ne Ne 0
17.04.2018 Ne Ne 0
18.04.2018 Ne Ne 0
19.04.2018 Ne Ne 0
20.04.2018 Ne Ne 0
21.04.2018 Ne Ne 0
22.04.2018 Ne Ne 0
23.04.2018 Ne Ne 0
24.04.2018 Ne Ne 0
25.04.2018 Ne Ne 0
26.04.2018 Ne Ne 0
27.04.2018 Ne Ne 0
28.04.2018 Ne Ne 0
29.04.2018 Ne Ne 0
30.04.2018 Ne Ne 0
01.05.2018 Ne Ne 0
02.05.2018 Ne Ne 0
03.05.2018 Ne Ne 0
04.05.2018 Ne Ne 0
05.05.2018 Ne Ne 0
06.05.2018 Ne Ne 0
07.05.2018 Ne Ne 0
08.05.2018 Ne Ne 0
09.05.2018 Ne Ne 0
10.05.2018 Ne Ne 0
11.05.2018 Ne Ne 0
12.05.2018 Ne Ne 0
13.05.2018 Ne Ne 0
14.05.2018 Ne Ne 0
15.05.2018 Ne Ne 0
16.05.2018 Ne Ne 0
17.05.2018 Ne Ne 0
18.05.2018 Ne Ne 0
19.05.2018 Ne Ne 0
20.05.2018 Ne Ne 0
21.05.2018 Ne Ne 0
22.05.2018 Ne Ne 0
23.05.2018 Ne Ne 0
24.05.2018 Ne Ne 0
25.05.2018 Ne Ne 0
26.05.2018 Ne Ne 0
27.05.2018 Ne Ne 0
28.05.2018 Ne Ne 0
29.05.2018 Ne Ne 0
30.05.2018 Ne Ne 0
31.05.2018 Ne Ne 0
01.06.2018 Ne Ne 0
02.06.2018 Ne Ne 0
03.06.2018 Ne Ne 0
04.06.2018 Ne Ne 0
05.06.2018 Ne Ne 0
06.06.2018 Ne Ne 0
07.06.2018 Ne Ne 0
08.06.2018 Ne Ne 0
09.06.2018 Ne Ne 0
10.06.2018 Ne Ne 0
11.06.2018 Ne Ne 0
12.06.2018 Ne Ne 0
13.06.2018 Ne Ne 0
14.06.2018 Ne Ne 0
15.06.2018 Ne Ne 0
16.06.2018 Ne Ne 0
17.06.2018 Ne Ne 0
18.06.2018 Ne Ne 0
19.06.2018 Ne Ne 0
20.06.2018 Ne Ne 0
21.06.2018 Ne Ne 0
22.06.2018 Ne Ne 0
23.06.2018 Ne Ne 0
24.06.2018 Ne Ne 0
25.06.2018 Ne Ne 0
26.06.2018 Ne Ne 0
27.06.2018 Ne Ne 0
28.06.2018 Ne Ne 0
29.06.2018 Ne Ne 0
30.06.2018 Ne Ne 0
01.07.2018 Ne Ne 0
02.07.2018 Ne Ne 0
03.07.2018 Ne Ne 0
04.07.2018 Ne Ne 0
05.07.2018 Ne Ne 0
06.07.2018 Ne Ne 0
07.07.2018 Ne Ne 0
08.07.2018 Ne Ne 0
09.07.2018 Ne Ne 0
10.07.2018 Ne Ne 0
11.07.2018 Ne Ne 0
12.07.2018 Ne Ne 0
13.07.2018 Ne Ne 0
14.07.2018 Ne Ne 0
15.07.2018 Ne Ne 0
16.07.2018 Ne Ne 0
17.07.2018 Ne Ne 0
18.07.2018 Ne Ne 0
19.07.2018 Ne Ne 0
20.07.2018 Ne Ne 0
21.07.2018 Ne Ne 0
22.07.2018 Ne Ne 0
23.07.2018 Ne Ne 0
24.07.2018 Ne Ne 0
25.07.2018 Ne Ne 0
26.07.2018 Ne Ne 0
27.07.2018 Ne Ne 0
28.07.2018 Ne Ne 0
29.07.2018 Ne Ne 0
30.07.2018 Ne Ne 0
31.07.2018 Ne Ne 0
01.08.2018 Ne Ne 0
02.08.2018 Ne Ne 0
03.08.2018 Ne Ne 0
04.08.2018 Ne Ne 0
05.08.2018 Ne Ne 0
06.08.2018 Ne Ne 0
07.08.2018 Ne Ne 0
08.08.2018 Ne Ne 0
09.08.2018 Ne Ne 0
10.08.2018 Ne Ne 0
11.08.2018 Ne Ne 0
12.08.2018 Ne Ne 0
13.08.2018 Ne Ne 0
14.08.2018 Ne Ne 0
15.08.2018 Ne Ne 0
16.08.2018 Ne Ne 0
17.08.2018 Ne Ne 0
18.08.2018 Ne Ne 0
19.08.2018 Ne Ne 0
20.08.2018 Ne Ne 0
21.08.2018 Ne Ne 0
22.08.2018 Ne Ne 0
23.08.2018 Ne Ne 0
24.08.2018 Ne Ne 0
25.08.2018 Ne Ne 0
26.08.2018 Ne Ne 0
27.08.2018 Ne Ne 0
28.08.2018 Ne Ne 0
29.08.2018 Ne Ne 0
30.08.2018 Ne Ne 0
31.08.2018 Ne Ne 0
01.09.2018 Ne Ne 0
02.09.2018 Ne Ne 0
03.09.2018 Ne Ne 0
04.09.2018 Ne Ne 0
05.09.2018 Ne Ne 0
06.09.2018 Ne Ne 0
07.09.2018 Ne Ne 0
08.09.2018 Ne Ne 0
09.09.2018 Ne Ne 0
10.09.2018 Ne Ne 0
11.09.2018 Ne Ne 0
12.09.2018 Ne Ne 0
13.09.2018 Ne Ne 0
14.09.2018 Ne Ne 0
15.09.2018 Ne Ne 0
16.09.2018 Ne Ne 0
17.09.2018 Ne Ne 0
18.09.2018 Ne Ne 0
19.09.2018 Ne Ne 0
20.09.2018 Ne Ne 0
21.09.2018 Ne Ne 0
22.09.2018 Ne Ne 0
23.09.2018 Ne Ne 0
24.09.2018 Ne Ne 0
25.09.2018 Ne Ne 0
26.09.2018 Ne Ne 0
27.09.2018 Ne Ne 0
28.09.2018 Ne Ne 0
29.09.2018 Ne Ne 0
30.09.2018 Ne Ne 0
01.10.2018 Ne Ne 0
02.10.2018 Ne Ne 0
03.10.2018 Ne Ne 0
04.10.2018 Ne Ne 0
05.10.2018 Ne Ne 0
06.10.2018 Ne Ne 0
07.10.2018 Ne Ne 0
08.10.2018 Ne Ne 0
09.10.2018 Ne Ne 0
10.10.2018 Ne Ne 0
11.10.2018 Ne Ne 0
12.10.2018 Ne Ne 0
13.10.2018 Ne Ne 0
14.10.2018 Ne Ne 0
15.10.2018 Ne Ne 0
16.10.2018 Ne Ne 0
17.10.2018 Ne Ne 0
18.10.2018 Ne Ne 0
19.10.2018 Ne Ne 0
20.10.2018 Ne Ne 0
21.10.2018 Ne Ne 0
22.10.2018 Ne Ne 0
23.10.2018 Ne Ne 0
24.10.2018 Ne Ne 0
25.10.2018 Ne Ne 0
26.10.2018 Ne Ne 0
27.10.2018 Ne Ne 0
28.10.2018 Ne Ne 0
29.10.2018 Ne Ne 0
30.10.2018 Ne Ne 0
31.10.2018 Ne Ne 0
01.11.2018 Ne Ne 0
02.11.2018 Ne Ne 0
03.11.2018 Ne Ne 0
04.11.2018 Ne Ne 0
05.11.2018 Ne Ne 0
06.11.2018 Ne Ne 0
07.11.2018 Ne Ne 0
08.11.2018 Ne Ne 0
09.11.2018 Ne Ne 0
10.11.2018 Ne Ne 0
11.11.2018 Ne Ne 0
12.11.2018 Ne Ne 0
13.11.2018 Ne Ne 0
14.11.2018 Ne Ne 0
15.11.2018 Ne Ne 0
16.11.2018 Ne Ne 0
17.11.2018 Ne Ne 0
18.11.2018 Ne Ne 0
19.11.2018 Ne Ne 0
20.11.2018 Ne Ne 0
21.11.2018 Ne Ne 0
22.11.2018 Ne Ne 0
23.11.2018 Ne Ne 0
24.11.2018 Ne Ne 0
25.11.2018 Ne Ne 0
26.11.2018 Ne Ne 0
27.11.2018 Ne Ne 0
28.11.2018 Ne Ne 0
29.11.2018 Ne Ne 0
30.11.2018 Ne Ne 0
01.12.2018 Ne Ne 0
02.12.2018 Ne Ne 0
03.12.2018 Ne Ne 0
04.12.2018 Ne Ne 0
05.12.2018 Ne Ne 0
06.12.2018 Ne Ne 0
07.12.2018 Ne Ne 0
08.12.2018 Ne Ne 0
09.12.2018 Ne Ne 0
10.12.2018 Ne Ne 0
11.12.2018 Ne Ne 0
12.12.2018 Ano Ano 3
13.12.2018 Snehová pokrývka nesúvislá Ano Ne 0
14.12.2018 Ne Ano 1
15.12.2018 Ano Ano 3
16.12.2018 Ano Ano 5
17.12.2018 Ne Ano 5
18.12.2018 Ne Ano 5
19.12.2018 Ne Ano 4
20.12.2018 Ne Ano 4
21.12.2018 Ano Ano 5
22.12.2018 Ne Ano 4
23.12.2018 Ne Ano 3
24.12.2018 Ne Ano 2
25.12.2018 Ano Ano 2
26.12.2018 Ano Ano 4
27.12.2018 Ne Ano 3
28.12.2018 Ne Ano 3
29.12.2018 Ne Ano 1
30.12.2018 Ne Ne 0
31.12.2018 Ne Ne 0
01.01.2019 Ne Ne 0
02.01.2019 Ano Ano 5
03.01.2019 Ano Ano 6
04.01.2019 Ne Ano 6
05.01.2019 Ne Ano 6
06.01.2019 Ano Ano 7
07.01.2019 Ne Ano 7
08.01.2019 Ne Ano 6
09.01.2019 Ne Ano 5
10.01.2019 Ne Ano 7
11.01.2019 Ne Ano 6
12.01.2019 Ne Ano 3
13.01.2019 Ne Ano 3
14.01.2019 Ano Ano 4
15.01.2019 Ne Ano 4
16.01.2019 Ne Ano 3
17.01.2019 Ne Ano 2
18.01.2019 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 1
19.01.2019 Ano Ano 1
20.01.2019 Ne Ne 0
21.01.2019 Ne Ne 0
22.01.2019 Ne Ne 0
23.01.2019 Ne Ne 0
24.01.2019 Ano Ano 1
25.01.2019 Ano Ano 2
26.01.2019 Ne Ano 2
27.01.2019 Ne Ano 2
28.01.2019 Ano Ano 2
29.01.2019 Ne Ano 3
30.01.2019 Ano Ano 3
31.01.2019 Ne Ano 2
01.02.2019 Ne Ano 1
02.02.2019 Ne Ano 1
03.02.2019 Ne Ne 0
04.02.2019 Ne Ne 0
05.02.2019 Ne Ne 0
06.02.2019 Ne Ne 0
07.02.2019 Ne Ne 0
08.02.2019 Ne Ne 0
09.02.2019 Ne Ne 0
10.02.2019 Ne Ne 0
11.02.2019 Ne Ne 0
12.02.2019 Ne Ne 0
13.02.2019 Ne Ne 0
14.02.2019 Ne Ne 0
15.02.2019 Ne Ne 0
16.02.2019 Ne Ne 0
17.02.2019 Ne Ne 0
18.02.2019 Ne Ne 0
19.02.2019 Ne Ne 0
20.02.2019 Ne Ne 0
21.02.2019 Ne Ne 0
22.02.2019 Ne Ne 0
23.02.2019 Ne Ne 0
24.02.2019 Ne Ne 0
25.02.2019 Ne Ne 0
26.02.2019 Ne Ne 0
27.02.2019 Ne Ne 0
28.02.2019 Ne Ne 0
01.03.2019 Ne Ne 0
02.03.2019 Ne Ne 0
03.03.2019 Ne Ne 0
04.03.2019 Ne Ne 0
05.03.2019 Ne Ne 0
06.03.2019 Ne Ne 0
07.03.2019 Ne Ne 0
08.03.2019 Ne Ne 0
09.03.2019 Ne Ne 0
10.03.2019 Ne Ne 0
11.03.2019 Ne Ne 0
12.03.2019 Ne Ne 0
13.03.2019 Ne Ne 0
14.03.2019 Ne Ne 0
15.03.2019 Ne Ne 0
16.03.2019 Ne Ne 0
17.03.2019 Ne Ne 0
18.03.2019 Ne Ne 0
19.03.2019 Ne Ne 0
20.03.2019 Ne Ne 0
21.03.2019 Ne Ne 0
22.03.2019 Ne Ne 0
23.03.2019 Ne Ne 0
24.03.2019 Ne Ne 0
25.03.2019 Ne Ne 0
26.03.2019 Ne Ne 0
27.03.2019 Ne Ne 0
28.03.2019 Ne Ne 0
29.03.2019 Ne Ne 0
30.03.2019 Ne Ne 0
31.03.2019 Ne Ne 0
01.04.2019 Ne Ne 0
02.04.2019 Ne Ne 0
03.04.2019 Ne Ne 0
04.04.2019 Ne Ne 0
05.04.2019 Ne Ne 0
06.04.2019 Ne Ne 0
07.04.2019 Ne Ne 0
08.04.2019 Ne Ne 0
09.04.2019 Ne Ne 0
10.04.2019 Ne Ne 0
11.04.2019 Ne Ne 0
12.04.2019 Ne Ne 0
13.04.2019 Ne Ne 0
14.04.2019 Ne Ne 0
15.04.2019 Ne Ne 0
16.04.2019 Ne Ne 0
17.04.2019 Ne Ne 0
18.04.2019 Ne Ne 0
19.04.2019 Ne Ne 0
20.04.2019 Ne Ne 0
21.04.2019 Ne Ne 0
22.04.2019 Ne Ne 0
23.04.2019 Ne Ne 0
24.04.2019 Ne Ne 0
25.04.2019 Ne Ne 0
26.04.2019 Ne Ne 0
27.04.2019 Ne Ne 0
28.04.2019 Ne Ne 0
29.04.2019 Ne Ne 0
30.04.2019 Ne Ne 0
01.05.2019 Ne Ne 0
02.05.2019 Ne Ne 0
03.05.2019 Ne Ne 0
04.05.2019 Ne Ne 0
05.05.2019 Ne Ne 0
06.05.2019 Ne Ne 0
07.05.2019 Ne Ne 0
08.05.2019 Ne Ne 0
09.05.2019 Ne Ne 0
10.05.2019 Ne Ne 0
11.05.2019 Ne Ne 0
12.05.2019 Ne Ano 0
13.05.2019 Ne Ne 0
14.05.2019 Ne Ne 0
15.05.2019 Ne Ne 0
16.05.2019 Ne Ne 0
17.05.2019 Ne Ne 0
18.05.2019 Ne Ne 0
19.05.2019 Ne Ne 0
20.05.2019 Ne Ne 0
21.05.2019 Ne Ne 0
22.05.2019 Ne Ne 0
23.05.2019 Ne Ne 0
24.05.2019 Ne Ne 0
25.05.2019 Ne Ne 0
26.05.2019 Ne Ne 0
27.05.2019 Ne Ne 0
28.05.2019 Ne Ne 0
29.05.2019 Ne Ne 0
30.05.2019 Ne Ne 0
31.05.2019 Ne Ne 0
01.06.2019 Ne Ne 0
02.06.2019 Ne Ne 0
03.06.2019 Ne Ne 0
04.06.2019 Ne Ne 0
05.06.2019 Ne Ne 0
06.06.2019 Ne Ne 0
07.06.2019 Ne Ne 0
08.06.2019 Ne Ne 0
09.06.2019 Ne Ne 0
10.06.2019 Ne Ne 0
11.06.2019 Ne Ne 0
12.06.2019 Ne Ne 0
13.06.2019 Ne Ne 0
14.06.2019 Ne Ne 0
15.06.2019 Ne Ne 0
16.06.2019 Ne Ne 0
17.06.2019 Ne Ne 0
18.06.2019 Ne Ne 0
19.06.2019 Ne Ne 0
20.06.2019 Ne Ne 0
21.06.2019 Ne Ne 0
22.06.2019 Ne Ne 0
23.06.2019 Ne Ne 0
24.06.2019 Ne Ne 0
25.06.2019 Ne Ne 0
26.06.2019 Ne Ne 0
27.06.2019 Ne Ne 0
28.06.2019 Ne Ne 0
29.06.2019 Ne Ne 0
30.06.2019 Ne Ne 0
01.07.2019 Ne Ne 0
02.07.2019 Ne Ne 0
03.07.2019 Ne Ne 0
04.07.2019 Ne Ne 0
05.07.2019 Ne Ne 0
06.07.2019 Ne Ne 0
07.07.2019 Ne Ne 0
08.07.2019 Ne Ne 0
09.07.2019 Ne Ne 0
10.07.2019 Ne Ne 0
11.07.2019 Ne Ne 0
12.07.2019 Ne Ne 0
13.07.2019 Ne Ne 0
14.07.2019 Ne Ne 0
15.07.2019 Ne Ne 0
16.07.2019 Ne Ne 0
17.07.2019 Ne Ne 0
18.07.2019 Ne Ne 0
19.07.2019 Ne Ne 0
20.07.2019 Ne Ne 0
21.07.2019 Ne Ne 0
22.07.2019 Ne Ne 0
23.07.2019 Ne Ne 0
24.07.2019 Ne Ne 0
25.07.2019 Ne Ne 0
26.07.2019 Ne Ne 0
27.07.2019 Ne Ne 0
28.07.2019 Ne Ano 0
29.07.2019 Ne Ne 0
30.07.2019 Ne Ne 0
31.07.2019 Ne Ne 0
01.08.2019 Ne Ne 0
02.08.2019 Ne Ne 0
03.08.2019 Ne Ne 0
04.08.2019 Ne Ne 0
05.08.2019 Ne Ne 0
06.08.2019 Ne Ne 0
07.08.2019 Ne Ne 0
08.08.2019 Ne Ne 0
09.08.2019 Ne Ne 0
10.08.2019 Ne Ne 0
11.08.2019 Ne Ne 0
12.08.2019 Ne Ne 0
13.08.2019 Ne Ne 0
14.08.2019 Ne Ne 0
15.08.2019 Ne Ne 0
16.08.2019 Ne Ne 0
17.08.2019 Ne Ne 0
18.08.2019 Ne Ne 0
19.08.2019 Ne Ne 0
20.08.2019 Ne Ne 0
21.08.2019 Ne Ne 0
22.08.2019 Ne Ne 0
23.08.2019 Ne Ne 0
24.08.2019 Ne Ne 0
25.08.2019 Ne Ne 0
26.08.2019 Ne Ne 0
27.08.2019 Ne Ne 0
28.08.2019 Ne Ne 0
29.08.2019 Ne Ne 0
30.08.2019 Ne Ne 0
31.08.2019 Ne Ne 0
01.09.2019 Ne Ne 0
02.09.2019 Ne Ne 0
03.09.2019 Ne Ne 0
04.09.2019 Ne Ne 0
05.09.2019 Ne Ne 0
06.09.2019 Ne Ne 0
07.09.2019 Ne Ne 0
08.09.2019 Ne Ne 0
09.09.2019 Ne Ne 0
10.09.2019 Ne Ne 0
11.09.2019 Ne Ne 0
12.09.2019 Ne Ne 0
13.09.2019 Ne Ne 0
14.09.2019 Ne Ne 0
15.09.2019 Ne Ne 0
16.09.2019 Ne Ne 0
17.09.2019 Ne Ne 0
18.09.2019 Ne Ne 0
19.09.2019 Ne Ne 0
20.09.2019 Ne Ne 0
21.09.2019 Ne Ne 0
22.09.2019 Ne Ne 0
23.09.2019 Ne Ne 0
24.09.2019 Ne Ne 0
25.09.2019 Ne Ne 0
26.09.2019 Ne Ne 0
27.09.2019 Ne Ne 0
28.09.2019 Ne Ne 0
29.09.2019 Ne Ne 0
30.09.2019 Ne Ne 0
01.10.2019 Ne Ne 0
02.10.2019 Ne Ne 0
03.10.2019 Ne Ne 0
04.10.2019 Ne Ne 0
05.10.2019 Ne Ne 0
06.10.2019 Ne Ne 0
07.10.2019 Ne Ne 0
08.10.2019 Ne Ne 0
09.10.2019 Ne Ne 0
10.10.2019 Ne Ne 0
11.10.2019 Ne Ne 0
12.10.2019 Ne Ne 0
13.10.2019 Ne Ne 0
14.10.2019 Ne Ne 0
15.10.2019 Ne Ne 0
16.10.2019 Ne Ne 0
17.10.2019 Ne Ne 0
18.10.2019 Ne Ne 0
19.10.2019 Ne Ne 0
20.10.2019 Ne Ne 0
21.10.2019 Ne Ne 0
22.10.2019 Ne Ne 0
23.10.2019 Ne Ne 0
24.10.2019 Ne Ne 0
25.10.2019 Ne Ne 0
26.10.2019 Ne Ne 0
27.10.2019 Ne Ne 0
28.10.2019 Ne Ne 0
29.10.2019 Ne Ne 0
30.10.2019 Ne Ne 0
31.10.2019 Ne Ne 0
01.11.2019 Ne Ne 0
02.11.2019 Ne Ne 0
03.11.2019 Ne Ne 0
04.11.2019 Ne Ne 0
05.11.2019 Ne Ne 0
06.11.2019 Ne Ne 0
07.11.2019 Ne Ne 0
08.11.2019 Ne Ne 0
09.11.2019 Ne Ne 0
10.11.2019 Ne Ne 0
11.11.2019 Ne Ne 0
12.11.2019 Ne Ne 0
13.11.2019 Ne Ne 0
14.11.2019 Ne Ne 0
15.11.2019 Ne Ne 0
16.11.2019 Ne Ne 0
17.11.2019 Ne Ne 0
18.11.2019 Ne Ne 0
19.11.2019 Ne Ne 0
20.11.2019 Ne Ne 0
21.11.2019 Ne Ne 0
22.11.2019 Ne Ne 0
23.11.2019 Ne Ne 0
24.11.2019 Ne Ne 0
25.11.2019 Ne Ne 0
26.11.2019 Ne Ne 0
27.11.2019 Ne Ne 0
28.11.2019 Ne Ne 0
29.11.2019 Ne Ne 0
30.11.2019 Ne Ne 0
01.12.2019 Ne Ne 0
02.12.2019 Ne Ne 0
03.12.2019 Ano Ano 1
04.12.2019 Ne Ne 0
05.12.2019 Ne Ne 0
06.12.2019 Ne Ne 0
07.12.2019 Ne Ne 0
08.12.2019 Ne Ne 0
09.12.2019 Ne Ne 0
10.12.2019 Ne Ne 0
11.12.2019 Ne Ne 0
12.12.2019 Ne Ne 0
13.12.2019 Ne Ne 0
14.12.2019 Ne Ne 0
15.12.2019 Ne Ne 0
16.12.2019 Ne Ne 0
17.12.2019 Ne Ne 0
18.12.2019 Ne Ne 0
19.12.2019 Ne Ne 0
20.12.2019 Ne Ne 0
21.12.2019 Ne Ne 0
22.12.2019 Ne Ne 0
23.12.2019 Ne Ne 0
24.12.2019 Ne Ne 0
25.12.2019 Ne Ne 0
26.12.2019 Ne Ne 0
27.12.2019 Ne Ne 0
28.12.2019 Ano Ano 3
29.12.2019 Ne Ano 2
30.12.2019 Ne Ano 2
31.12.2019 Ne Ano 1
01.01.2020 Ne Ne 0
02.01.2020 Ne Ne 0
03.01.2020 Ne Ne 0
04.01.2020 Ne Ne 0
05.01.2020 Ano Ano 5
06.01.2020 Ne Ano 10
07.01.2020 Ne Ano 10
08.01.2020 Ne Ano 9
09.01.2020 Ne Ano 8
10.01.2020 Ne Ano 7
11.01.2020 Ne Ano 6
12.01.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 6
13.01.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 5
14.01.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 5
15.01.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 5
16.01.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 5
17.01.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 4
18.01.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 3
19.01.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 3
20.01.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 2
21.01.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 1
22.01.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 0
23.01.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 0
24.01.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 0
25.01.2020 Ne Ne 0
26.01.2020 Ne Ne 0
27.01.2020 Ne Ne 0
28.01.2020 Ne Ne 0
29.01.2020 Ne Ne 0
30.01.2020 Ne Ne 0
31.01.2020 Ne Ne 0
01.02.2020 Ne Ne 0
02.02.2020 Ne Ne 0
03.02.2020 Ne Ne 0
04.02.2020 Ne Ne 0
05.02.2020 Ano Ano 10
06.02.2020 Ne Ano 8
07.02.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 10
08.02.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 3
09.02.2020 Ne Ne 0
10.02.2020 Ne Ne 0
11.02.2020 Ne Ne 0
12.02.2020 Ne Ne 0
13.02.2020 Ne Ne 0
14.02.2020 Ne Ne 0
15.02.2020 Ne Ne 0
16.02.2020 Ne Ne 0
17.02.2020 Ne Ne 0
18.02.2020 Ne Ne 0
19.02.2020 Ne Ne 0
20.02.2020 Ne Ne 0
21.02.2020 Ne Ne 0
22.02.2020 Ne Ne 0
23.02.2020 Ne Ne 0
24.02.2020 Ne Ne 0
25.02.2020 Ne Ne 0
26.02.2020 Ne Ne 0
27.02.2020 Ne Ne 0
28.02.2020 Ano Ano 3
29.02.2020 Ne Ne 0
01.03.2020 Ne Ne 0
02.03.2020 Ne Ne 0
03.03.2020 Ne Ne 0
04.03.2020 Ne Ne 0
05.03.2020 Ne Ne 0
06.03.2020 Ne Ne 0
07.03.2020 Ne Ne 0
08.03.2020 Ne Ne 0
09.03.2020 Ne Ne 0
10.03.2020 Ne Ne 0
11.03.2020 Ne Ne 0
12.03.2020 Ne Ne 0
13.03.2020 Ne Ne 0
14.03.2020 Ne Ne 0
15.03.2020 Ne Ne 0
16.03.2020 Ne Ne 0
17.03.2020 Ne Ne 0
18.03.2020 Ne Ne 0
19.03.2020 Ne Ne 0
20.03.2020 Ne Ne 0
21.03.2020 Ne Ne 0
22.03.2020 Ne Ne 0
23.03.2020 Ne Ne 0
24.03.2020 Ne Ne 0
25.03.2020 Ne Ne 0
26.03.2020 Ne Ne 0
27.03.2020 Ne Ne 0
28.03.2020 Ne Ne 0
29.03.2020 Ne Ne 0
30.03.2020 Ne Ne 0
31.03.2020 Ne Ne 0
01.04.2020 Ne Ne 0
02.04.2020 Ne Ne 0
03.04.2020 Ne Ne 0
04.04.2020 Ne Ne 0
05.04.2020 Ne Ne 0
06.04.2020 Ne Ne 0
07.04.2020 Ne Ne 0
08.04.2020 Ne Ne 0
09.04.2020 Ne Ne 0
10.04.2020 Ne Ne 0
11.04.2020 Ne Ne 0
12.04.2020 Ne Ne 0
13.04.2020 Ne Ne 0
14.04.2020 Ne Ne 0
15.04.2020 Ne Ne 0
16.04.2020 Ne Ne 0
17.04.2020 Ne Ne 0
18.04.2020 Ne Ne 0
19.04.2020 Ne Ne 0
20.04.2020 Ne Ne 0
21.04.2020 Ne Ne 0
22.04.2020 Ne Ne 0
23.04.2020 Ne Ne 0
24.04.2020 Ne Ne 0
25.04.2020 Ne Ne 0
26.04.2020 Ne Ne 0
27.04.2020 Ne Ne 0
28.04.2020 Ne Ne 0
29.04.2020 Ne Ne 0
30.04.2020 Ne Ne 0
01.05.2020 Ne Ne 0
02.05.2020 Ne Ne 0
03.05.2020 Ne Ne 0
04.05.2020 Ne Ne 0
05.05.2020 Ne Ne 0
06.05.2020 Ne Ne 0
07.05.2020 Ne Ne 0
08.05.2020 Ne Ne 0
09.05.2020 Ne Ne 0
10.05.2020 Ne Ne 0
11.05.2020 Ne Ne 0
12.05.2020 Ne Ne 0
13.05.2020 Ne Ne 0
14.05.2020 Ne Ne 0
15.05.2020 Ne Ne 0
16.05.2020 Ne Ne 0
17.05.2020 Ne Ne 0
18.05.2020 Ne Ne 0
19.05.2020 Ne Ne 0
20.05.2020 Ne Ne 0
21.05.2020 Ne Ne 0
22.05.2020 Ne Ne 0
23.05.2020 Ne Ne 0
24.05.2020 Ne Ne 0
25.05.2020 Ne Ne 0
26.05.2020 Ne Ne 0
27.05.2020 Ne Ne 0
28.05.2020 Ne Ne 0
29.05.2020 Ne Ne 0
30.05.2020 Ne Ne 0
31.05.2020 Ne Ne 0
01.06.2020 Ne Ne 0
02.06.2020 Ne Ne 0
03.06.2020 Ne Ne 0
04.06.2020 Ne Ne 0
05.06.2020 Ne Ne 0
06.06.2020 Ne Ne 0
07.06.2020 Ne Ne 0
08.06.2020 Ne Ne 0
09.06.2020 Ne Ne 0
10.06.2020 Ne Ne 0
11.06.2020 Ne Ne 0
12.06.2020 Ne Ne 0
13.06.2020 Ne Ne 0
14.06.2020 Ne Ne 0
15.06.2020 Ne Ne 0
16.06.2020 Ne Ne 0
17.06.2020 Ne Ne 0
18.06.2020 Ne Ne 0
19.06.2020 Ne Ne 0
20.06.2020 Ne Ne 0
21.06.2020 Ne Ne 0
22.06.2020 Ne Ne 0
23.06.2020 Ne Ne 0
24.06.2020 Ne Ne 0
25.06.2020 Ne Ne 0
26.06.2020 Ne Ne 0
27.06.2020 Ne Ne 0
28.06.2020 Ne Ne 0
29.06.2020 Ne Ne 0
30.06.2020 Ne Ne 0
01.07.2020 Ne Ne 0
02.07.2020 Ne Ne 0
03.07.2020 Ne Ne 0
04.07.2020 Ne Ne 0
05.07.2020 Ne Ne 0
06.07.2020 Ne Ne 0
07.07.2020 Ne Ne 0
08.07.2020 Ne Ne 0
09.07.2020 Ne Ne 0
10.07.2020 Ne Ne 0
11.07.2020 Ne Ne 0
12.07.2020 Ne Ne 0
13.07.2020 Ne Ne 0
14.07.2020 Ne Ne 0
15.07.2020 Ne Ne 0
16.07.2020 Ne Ne 0
17.07.2020 Ne Ne 0
18.07.2020 Ne Ne 0
19.07.2020 Ne Ne 0
20.07.2020 Ne Ne 0
21.07.2020 Ne Ne 0
22.07.2020 Ne Ne 0
23.07.2020 Ne Ne 0
24.07.2020 Ne Ne 0
25.07.2020 Ne Ne 0
26.07.2020 Ne Ne 0
27.07.2020 Ne Ne 0
28.07.2020 Ne Ne 0
29.07.2020 Ne Ne 0
30.07.2020 Ne Ne 0
31.07.2020 Ne Ne 0
01.08.2020 Ne Ne 0
02.08.2020 Ne Ne 0
03.08.2020 Ne Ne 0
04.08.2020 Ne Ne 0
05.08.2020 Ne Ne 0
06.08.2020 Ne Ne 0
07.08.2020 Ne Ne 0
08.08.2020 Ne Ne 0
09.08.2020 Ne Ne 0
10.08.2020 Ne Ne 0
11.08.2020 Ne Ne 0
12.08.2020 Ne Ne 0
13.08.2020 Ne Ne 0
14.08.2020 Ne Ne 0
15.08.2020 Ne Ne 0
16.08.2020 Ne Ne 0
17.08.2020 Ne Ne 0
18.08.2020 Ne Ne 0
19.08.2020 Ne Ne 0
20.08.2020 Ne Ne 0
21.08.2020 Ne Ne 0
22.08.2020 Ne Ne 0
23.08.2020 Ne Ne 0
24.08.2020 Ne Ne 0
25.08.2020 Ne Ne 0
26.08.2020 Ne Ne 0
27.08.2020 Ne Ne 0
28.08.2020 Ne Ne 0
29.08.2020 Ne Ne 0
30.08.2020 Ne Ne 0
31.08.2020 Ne Ne 0
01.09.2020 Ne Ne 0
02.09.2020 Ne Ne 0
03.09.2020 Ne Ne 0
04.09.2020 Ne Ne 0
05.09.2020 Ne Ne 0
06.09.2020 Ne Ne 0
07.09.2020 Ne Ne 0
08.09.2020 Ne Ne 0
09.09.2020 Ne Ne 0
10.09.2020 Ne Ne 0
11.09.2020 Ne Ne 0
12.09.2020 Ne Ne 0
13.09.2020 Ne Ne 0
14.09.2020 Ne Ne 0
15.09.2020 Ne Ne 0
16.09.2020 Ne Ne 0
17.09.2020 Ne Ne 0
18.09.2020 Ne Ne 0
19.09.2020 Ne Ne 0
20.09.2020 Ne Ne 0
21.09.2020 Ne Ne 0
22.09.2020 Ne Ne 0
23.09.2020 Ne Ne 0
24.09.2020 Ne Ne 0
25.09.2020 Ne Ne 0
26.09.2020 Ne Ne 0
27.09.2020 Ne Ne 0
28.09.2020 Ne Ne 0
29.09.2020 Ne Ne 0
30.09.2020 Ne Ne 0
01.10.2020 Ne Ne 0
02.10.2020 Ne Ne 0
03.10.2020 Ne Ne 0
04.10.2020 Ne Ne 0
05.10.2020 Ne Ne 0
06.10.2020 Ne Ne 0
07.10.2020 Ne Ne 0
08.10.2020 Ne Ne 0
09.10.2020 Ne Ne 0
10.10.2020 Ne Ne 0
11.10.2020 Ne Ne 0
12.10.2020 Ne Ne 0
13.10.2020 Ne Ne 0
14.10.2020 Ne Ne 0
15.10.2020 Ne Ne 0
16.10.2020 Ne Ne 0
17.10.2020 Ne Ne 0
18.10.2020 Ne Ne 0
19.10.2020 Ne Ne 0
20.10.2020 Ne Ne 0
21.10.2020 Ne Ne 0
22.10.2020 Ne Ne 0
23.10.2020 Ne Ne 0
24.10.2020 Ne Ne 0
25.10.2020 Ne Ne 0
26.10.2020 Ne Ne 0
27.10.2020 Ne Ne 0
28.10.2020 Ne Ne 0
29.10.2020 Ne Ne 0
30.10.2020 Ne Ne 0
31.10.2020 Ne Ne 0
01.11.2020 Ne Ne 0
02.11.2020 Ne Ne 0
03.11.2020 Ne Ne 0
04.11.2020 Ne Ne 0
05.11.2020 Ne Ne 0
06.11.2020 Ne Ne 0
07.11.2020 Ne Ne 0
08.11.2020 Ne Ne 0
09.11.2020 Ne Ne 0
10.11.2020 Ne Ne 0
11.11.2020 Ne Ne 0
12.11.2020 Ne Ne 0
13.11.2020 Ne Ne 0
14.11.2020 Ne Ne 0
15.11.2020 Ne Ne 0
16.11.2020 Ne Ne 0
17.11.2020 Ne Ne 0
18.11.2020 Ne Ne 0
19.11.2020 Ne Ne 0
20.11.2020 Ne Ne 0
21.11.2020 Ne Ne 0
22.11.2020 Ne Ne 0
23.11.2020 Ne Ne 0
24.11.2020 Ne Ne 0
25.11.2020 Ne Ne 0
26.11.2020 Ne Ne 0
27.11.2020 Ne Ne 0
28.11.2020 Ne Ne 0
29.11.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ano Ne 0
30.11.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 1
01.12.2020 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 1
02.12.2020 Ne Ne 0
03.12.2020 Ne Ne 0
04.12.2020 Ne Ne 0
05.12.2020 Ne Ne 0
06.12.2020 Ne Ne 0
07.12.2020 Ne Ne 0
08.12.2020 Ne Ne 1
09.12.2020 Ne Ne 1
10.12.2020 Ano Ano 1
11.12.2020 Ne Ne 0
12.12.2020 Ne Ne 0
13.12.2020 Ne Ne 0
14.12.2020 Ne Ne 0
15.12.2020 Ne Ne 0
16.12.2020 Ne Ne 0
17.12.2020 Ne Ne 0
18.12.2020 Ne Ne 0
19.12.2020 Ne Ne 0
20.12.2020 Ne Ne 0
21.12.2020 Ne Ne 0
22.12.2020 Ne Ne 0
23.12.2020 Ne Ne 0
24.12.2020 Ne Ne 0
25.12.2020 Ne Ne 0
26.12.2020 Ne Ne 0
27.12.2020 Ne Ne 0
28.12.2020 Ne Ne 0
29.12.2020 Ne Ne 0
30.12.2020 Ne Ne 0
31.12.2020 Ne Ne 0
01.01.2021 Ne Ne 0
02.01.2021 Ne Ne 0
03.01.2021 Ne Ne 0
04.01.2021 Ne Ne 0
05.01.2021 Ne Ne 0
06.01.2021 Ne Ne 0
07.01.2021 Ne Ne 0
08.01.2021 Ne Ne 0
09.01.2021 Ne Ne 0
10.01.2021 Ne Ne 0
11.01.2021 Ne Ne 0
12.01.2021 Ne Ne 0
13.01.2021 Zatiahnuté, sneženie Ano Ano 3
14.01.2021 Ne Ano 5
15.01.2021 Topenie snehu Ne Ano 4
16.01.2021 Ne Ano 3
17.01.2021 Ne Ano 3
18.01.2021 Ne Ano 2
19.01.2021 Ano Ano 3
20.01.2021 Ne Ano 3
21.01.2021 Ne Ano 2
22.01.2021 Ne Ne 0
23.01.2021 Ne Ne 3
24.01.2021 Ne Ne 0
25.01.2021 Ano Ne 4
26.01.2021 Ne Ano 5
27.01.2021 Ne Ano 5
28.01.2021 Ne Ano 4
29.01.2021 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 2
30.01.2021 Ne Ano 3
31.01.2021 Ne Ne 2
01.02.2021 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 1
02.02.2021 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 1
03.02.2021 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 0
04.02.2021 Ne Ne 0
05.02.2021 Ne Ne 0
06.02.2021 Ano Ano 3
07.02.2021 Ano Ano 5
08.02.2021 Ne Ano 3
09.02.2021 Ano Ano 8
10.02.2021 Ano Ano 10
11.02.2021 Ano Ano 15
12.02.2021 Ne Ano 14
13.02.2021 Ne Ano 14
14.02.2021 Ne Ano 14
15.02.2021 Ne Ano 14
16.02.2021 Ne Ano 12
17.02.2021 Ne Ano 12
18.02.2021 Ne Ano 11
19.02.2021 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 8
20.02.2021 Snehová pokrývka nesúvislá Ne Ne 2
21.02.2021 Ne Ne 0
22.02.2021 Ne Ne 0
23.02.2021 Ne Ne 0
24.02.2021 Ne Ne 0
25.02.2021 Ne Ne 0
26.02.2021 Ne Ne 0
27.02.2021 Ne Ne 0
28.02.2021 Ne Ne 0
01.03.2021 Ne Ne 0
02.03.2021 Ne Ne 0
03.03.2021 Ne Ne 0
04.03.2021 Ne Ne 0
05.03.2021 Ne Ne 0
06.03.2021 Ne Ne 0
07.03.2021 Ne Ne 0
08.03.2021 Ne Ne 0
09.03.2021 Ne Ne 0
10.03.2021 Ne Ne 0
11.03.2021 Ne Ne 0
12.03.2021 Ne Ne 0
13.03.2021 Ne Ne 0
14.03.2021 Ne Ne 0
15.03.2021 Ne Ne 0
16.03.2021 Ne Ne 0
17.03.2021 Snehová pokrývka nesúvislá Ano Ne 0
18.03.2021 Ne Ne 0
19.03.2021 Ne Ne 0
20.03.2021 Ne Ne 0
21.03.2021 Ne Ne 0
22.03.2021 Ano Ne 0
23.03.2021 Ne Ne 0
24.03.2021 Ne Ne 0
25.03.2021 Ne Ne 0
26.03.2021 Ne Ne 0
27.03.2021 Ne Ne 0
28.03.2021 Ne Ne 0
29.03.2021 Ne Ne 0
30.03.2021 Ne Ne 0
31.03.2021 Ne Ne 0
01.04.2021 Ne Ne 0
02.04.2021 Ne Ne 0
03.04.2021 Ne Ne 0
04.04.2021 Ne Ne 0
05.04.2021 Ne Ne 0
06.04.2021 Začalo snežiť Ano Ne 0
07.04.2021 Ne Ne 0
08.04.2021 Ne Ne 0
09.04.2021 Ne Ne 0
10.04.2021 Ne Ne 0
11.04.2021 Ne Ne 0
12.04.2021 Ne Ne 0
13.04.2021 Ne Ne 0
14.04.2021 Snehová pokrývka nesúvislá Ano Ne 1
15.04.2021 Ano Ne 0
16.04.2021 Ne Ne 0
17.04.2021 Ne Ne 0
18.04.2021 Ne Ne 0
19.04.2021 Ne Ne 0
20.04.2021 Ne Ne 0
21.04.2021 Ne Ne 0
22.04.2021 Ne Ne 0
23.04.2021 Ne Ne 0
24.04.2021 Ne Ne 0
25.04.2021 Ne Ne 0
26.04.2021 Ne Ne 0
27.04.2021 Ne Ne 0
28.04.2021 Ne Ne 0
29.04.2021 Ne Ne 0
30.04.2021 Ne Ne 0
01.05.2021 Ne Ne 0
02.05.2021 Ne Ne 0
03.05.2021 Ne Ne 0
04.05.2021 Ne Ne 0
05.05.2021 Ne Ne 0
06.05.2021 Ne Ne 0
07.05.2021 Ne Ne 0
08.05.2021 Ne Ne 0
09.05.2021 Ne Ne 0
10.05.2021 Ne Ne 0
11.05.2021 Ne Ne 0
12.05.2021 Ne Ne 0
13.05.2021 Ne Ne 0
14.05.2021 Ne Ne 0
15.05.2021 Ne Ne 0
16.05.2021 Ne Ne 0
17.05.2021 Ne Ne 0
18.05.2021 Ne Ne 0
19.05.2021 Ne Ne 0
20.05.2021 Ne Ne 0
21.05.2021 Ne Ne 0
22.05.2021 Ne Ne 0
23.05.2021 Ne Ne 0
24.05.2021 Ne Ne 0
25.05.2021 Ne Ne 0
26.05.2021 Ne Ne 0
27.05.2021 Ne Ne 0
28.05.2021 Ne Ne 0
29.05.2021 Ne Ne 0
30.05.2021 Ne Ne 0
31.05.2021 Ne Ne 0
01.06.2021 Ne Ne 0
02.06.2021 Ne Ne 0
03.06.2021 Ne Ne 0
04.06.2021 Ne Ne 0
05.06.2021 Ne Ne 0
06.06.2021 Ne Ne 0
07.06.2021 Ne Ne 0
08.06.2021 Ne Ne 0
09.06.2021 Ne Ne 0
10.06.2021 Ne Ne 0
11.06.2021 Ne Ne 0
12.06.2021 Ne Ne 0
13.06.2021 Ne Ne 0
14.06.2021 Ne Ne 0
15.06.2021 Ne Ne 0
16.06.2021 Ne Ne 0
17.06.2021 Ne Ne 0
18.06.2021 Ne Ne 0
19.06.2021 Ne Ne 0
20.06.2021 Ne Ne 0
21.06.2021 Ne Ne 0
22.06.2021 Ne Ne 0
23.06.2021 Ne Ne 0
24.06.2021 Ne Ne 0
25.06.2021 Ne Ne 0
26.06.2021 Ne Ne 0
27.06.2021 Ne Ne 0
28.06.2021 Ne Ne 0
29.06.2021 Ne Ne 0
30.06.2021 Ne Ne 0
01.07.2021 Ne Ne 0
02.07.2021 Ne Ne 0
03.07.2021 Ne Ne 0
04.07.2021 Ne Ne 0
05.07.2021 Ne Ne 0
06.07.2021 Ne Ne 0
07.07.2021 Ne Ne 0
08.07.2021 Ne Ne 0
09.07.2021 Ne Ne 0
10.07.2021 Ne Ne 0
11.07.2021 Ne Ne 0
12.07.2021 Ne Ne 0
13.07.2021 Ne Ne 0
14.07.2021 Ne Ne 0
15.07.2021 Ne Ne 0
16.07.2021 Ne Ne 0
17.07.2021 Ne Ne 0
18.07.2021 Ne Ne 0
19.07.2021 Ne Ne 0
20.07.2021 Ne Ne 0
21.07.2021 Ne Ne 0
22.07.2021 Ne Ne 0
23.07.2021 Ne Ne 0
24.07.2021 Ne Ne 0
25.07.2021 Ne Ne 0
26.07.2021 Ne Ne 0
27.07.2021 Ne Ne 0
28.07.2021 Ne Ne 0
29.07.2021 Ne Ne 0
30.07.2021 Ne Ne 0
31.07.2021 Ne Ne 0
01.08.2021 Ne Ne 0
02.08.2021 Ne Ne 0
03.08.2021 Ne Ne 0
04.08.2021 Ne Ne 0
05.08.2021 Ne Ne 0
06.08.2021 Ne Ne 0
07.08.2021 Ne Ne 0
08.08.2021 Ne Ne 0
09.08.2021 Ne Ne 0
10.08.2021 Ne Ne 0
11.08.2021 Ne Ne 0
12.08.2021 Ne Ne 0
13.08.2021 Ne Ne 0
14.08.2021 Ne Ne 0
15.08.2021 Ne Ne 0
16.08.2021 Ne Ne 0
17.08.2021 Ne Ne 0
18.08.2021 Ne Ne 0
19.08.2021 Ne Ne 0
20.08.2021 Ne Ne 0
21.08.2021 Ne Ne 0
22.08.2021 Ne Ne 0
23.08.2021 Ne Ne 0
24.08.2021 Ne Ne 0
25.08.2021 Ne Ne 0
26.08.2021 Ne Ne 0
27.08.2021 Ne Ne 0
28.08.2021 Ne Ne 0
29.08.2021 Ne Ne 0
30.08.2021 Ne Ne 0
31.08.2021 Ne Ne 0
01.09.2021 Ne Ne 0
02.09.2021 Ne Ne 0
03.09.2021 Ne Ne 0
04.09.2021 Ne Ne 0
05.09.2021 Ne Ne 0
06.09.2021 Ne Ne 0
07.09.2021 Ne Ne 0
08.09.2021 Ne Ne 0
09.09.2021 Ne Ne 0
10.09.2021 Ne Ne 0
11.09.2021 Ne Ne 0
12.09.2021 Ne Ne 0
13.09.2021 Ne Ne 0
14.09.2021 Ne Ne 0
15.09.2021 Ne Ne 0
16.09.2021 Ne Ne 0
17.09.2021 Ne Ne 0
18.09.2021 Ne Ne 0
19.09.2021 Ne Ne 0
20.09.2021 Ne Ne 0
21.09.2021 Ne Ne 0
22.09.2021 Ne Ne 0
23.09.2021 Ne Ne 0
24.09.2021 Ne Ne 0
25.09.2021 Ne Ne 0
26.09.2021 Ne Ne 0
27.09.2021 Ne Ne 0
28.09.2021 Ne Ne 0
29.09.2021 Ne Ne 0
30.09.2021 Ne Ne 0
01.10.2021 Ne Ne 0
02.10.2021 Ne Ne 0
03.10.2021 Ne Ne 0
04.10.2021 Ne Ne 0
05.10.2021 Ne Ne 0
06.10.2021 Ne Ne 0
07.10.2021 Ne Ne 0
08.10.2021 Ne Ne 0
09.10.2021 Ne Ne 0
10.10.2021 Ne Ne 0
11.10.2021 Ne Ne 0
12.10.2021 Ne Ne 0
13.10.2021 Ne Ne 0
14.10.2021 Ne Ne 0
15.10.2021 Ne Ne 0
16.10.2021 Ne Ne 0
17.10.2021 Ne Ne 0
18.10.2021 Ne Ne 0
19.10.2021 Ne Ne 0
20.10.2021 Ne Ne 0
21.10.2021 Ne Ne 0
22.10.2021 Ne Ne 0
23.10.2021 Ne Ne 0
24.10.2021 Ne Ne 0
25.10.2021 Ne Ne 0
26.10.2021 Ne Ne 0
27.10.2021 Ne Ne 0
28.10.2021 Ne Ne 0
29.10.2021 Ne Ne 0
30.10.2021 Ne Ne 0
31.10.2021 Ne Ne 0
01.11.2021 Ne Ne 0
02.11.2021 Ne Ne 0
03.11.2021 Ne Ne 0
04.11.2021 Ne Ne 0
05.11.2021 Ne Ne 0
06.11.2021 Ne Ne 0
07.11.2021 Ne Ne 0
08.11.2021 Ne Ne 0
09.11.2021 Ne Ne 0
10.11.2021 Ne Ne 0
11.11.2021 Ne Ne 0
12.11.2021 Ne Ne 0
13.11.2021 Ne Ne 0
14.11.2021 Ne Ne 0
15.11.2021 Ne Ne 0
16.11.2021 Ne Ne 0
17.11.2021 Ne Ne 0
18.11.2021 Ne Ne 0
19.11.2021 Ne Ne 0
20.11.2021 Ne Ne 0
21.11.2021 Ne Ne 0
22.11.2021 Ne Ne 0
23.11.2021 Ne Ne 0
24.11.2021 Ne Ne 0
25.11.2021 Ne Ne 0
26.11.2021 Ne Ne 0
27.11.2021 Ne Ne 0
28.11.2021 Ne Ne 0
29.11.2021 Ano Ne 0
30.11.2021 Poprašok Ano Ne 0
01.12.2021 Ne Ne 0
02.12.2021 Ne Ne 0
03.12.2021 Ne Ne 0
04.12.2021 Ne Ne 0
05.12.2021 Ano Ano 2
06.12.2021 Ano Ano 3
07.12.2021 Ne Ano 1
08.12.2021 Ne Ne 0
09.12.2021 Ne Ne 0
10.12.2021 Ano Ano 2
11.12.2021 Ne Ano 1
12.12.2021 Ne Ne 1
13.12.2021 Nesúvislá vrstva snehu Ne Ne 0
14.12.2021 Ne Ne 0
15.12.2021 Ne Ne 0
16.12.2021 Ne Ne 0
17.12.2021 Ne Ne 0
18.12.2021 Ano Ano 1
19.12.2021 Ne Ano 1
20.12.2021 Ne Ano 3
21.12.2021 Ne Ano 3
22.12.2021 Ne Ano 3
23.12.2021 Ne Ano 3
24.12.2021 Ne Ano 3
25.12.2021 Ano Ano 4
26.12.2021 Ne Ano 6
27.12.2021 Ne Ano 6
28.12.2021 Ne Ano 6
29.12.2021 Ne Ano 5
30.12.2021 Ne Ano 4
31.12.2021 Ne Ano 3
01.01.2022 Ne Ne 0
02.01.2022 Ne Ne 0
03.01.2022 Ne Ne 0
04.01.2022 Ne Ne 0
05.01.2022 Ne Ne 0
06.01.2022 Ne Ne 0
07.01.2022 Ne Ne 0
08.01.2022 Ne Ne 0
09.01.2022 Ne Ne 0
10.01.2022 Ne Ne 0
11.01.2022 Ne Ne 0
12.01.2022 Ne Ne 0
13.01.2022 Ne Ne 0
14.01.2022 Ne Ne 0
15.01.2022 Ne Ne 0
16.01.2022 Ne Ne 0
17.01.2022 Ne Ne 0
18.01.2022 Ne Ne 0
19.01.2022 Ne Ne 0
20.01.2022 Ne Ne 0
21.01.2022 Ano Ano 1
22.01.2022 Ano Ano 7
23.01.2022 Ne Ano 7
24.01.2022 Ne Ano 6
25.01.2022 Ne Ano 4
26.01.2022 Ne Ano 3
27.01.2022 Nesúvislá vrstva snehu Ne Ano 2
28.01.2022 Ano Ano 2
29.01.2022 Ne Ano 4
30.01.2022 Ano Ano 4
31.01.2022 Nesúvislá vrstva snehu Ne Ano 2
01.02.2022 Nesúvislá snehová pokrývka Ano Ano 2
02.02.2022 Nesúvislá snehová pokrývka Ne Ano 2
03.02.2022 Ano Ano 7
04.02.2022 Ne Ano 5
05.02.2022 Ne Ano 4
06.02.2022 Ne Ano 4
07.02.2022 Ne Ano 3
08.02.2022 Ano Ano 6
09.02.2022 Ne Ano 3
10.02.2022 Nesúvislá snehová pokrývka Ne Ano 1
11.02.2022 Ne Ne 0
12.02.2022 Ne Ne 0
13.02.2022 Ne Ne 0
14.02.2022 Ne Ne 0
15.02.2022 Ne Ne 0
16.02.2022 Ne Ne 0
17.02.2022 Ne Ne 0
18.02.2022 Ne Ne 0
19.02.2022 Ne Ne 0
20.02.2022 Ne Ne 0
21.02.2022 Ne Ne 0
22.02.2022 Ne Ne 0
23.02.2022 Ano Ne 0
24.02.2022 Ne Ne 0
25.02.2022 Ne Ne 0
26.02.2022 Ne Ne 0
27.02.2022 Ne Ne 0
28.02.2022 Ano Ano 1
01.03.2022 Ne Ne 0
02.03.2022 Ne Ne 0
03.03.2022 Ne Ne 0
04.03.2022 Ne Ne 0
05.03.2022 Ano Ne 0
06.03.2022 Ne Ne 0
07.03.2022 Ne Ne 0
08.03.2022 Ano Ano 2
09.03.2022 Ano Ne 0
10.03.2022 Ne Ano 1
11.03.2022 Ne Ne 0
12.03.2022 Ne Ne 0
13.03.2022 Ne Ne 0
14.03.2022 Ne Ne 0
15.03.2022 Ne Ne 0
16.03.2022 Ano Ne 0
17.03.2022 Ne Ne 0
18.03.2022 Ne Ne 0
19.03.2022 Ne Ne 0
20.03.2022 Ne Ne 0
21.03.2022 Ne Ne 0
22.03.2022 Ne Ne 0
23.03.2022 Ne Ne 0
24.03.2022 Ne Ne 0
25.03.2022 Ne Ne 0
26.03.2022 Ne Ne 0
27.03.2022 Ne Ne 0
28.03.2022 Ne Ne 0
29.03.2022 Ne Ne 0
30.03.2022 Ne Ne 0
31.03.2022 Ne Ne 0
01.04.2022 Ne Ne 0
02.04.2022 Ne Ne 0
03.04.2022 Ano Ne 0
04.04.2022 Ne Ne 0
05.04.2022 Ne Ne 0
06.04.2022 Ne Ne 0
07.04.2022 Ne Ne 0
08.04.2022 Ne Ne 0
09.04.2022 Ne Ne 0
10.04.2022 Ne Ne 0
11.04.2022 Ne Ne 0
12.04.2022 Ne Ne 0
13.04.2022 Ne Ne 0
14.04.2022 Ne Ne 0
15.04.2022 Ne Ne 0
16.04.2022 Ne Ne 0
17.04.2022 Ne Ne 0
18.04.2022 Ano Ne 0
19.04.2022 Ne Ne 0
20.04.2022 Ne Ne 0
21.04.2022 Ne Ne 0
22.04.2022 Ne Ne 0
23.04.2022 Ne Ne 0
24.04.2022 Ne Ne 0
25.04.2022 Ne Ne 0
26.04.2022 Ne Ne 0
27.04.2022 Ne Ne 0
28.04.2022 Ne Ne 0
29.04.2022 Ne Ne 0
30.04.2022 Ne Ne 0
01.05.2022 Ne Ne 0
02.05.2022 Ne Ne 0
03.05.2022 Ne Ne 0
04.05.2022 Ne Ne 0
05.05.2022 Ne Ne 0
06.05.2022 Ne Ne 0
07.05.2022 Ne Ne 0
08.05.2022 Ne Ne 0
09.05.2022 Ne Ne 0
10.05.2022 Ne Ne 0
11.05.2022 Ne Ne 0
12.05.2022 Ne Ne 0
13.05.2022 Ne Ne 0
14.05.2022 Ne Ne 0
15.05.2022 Ne Ne 0
16.05.2022 Ne Ne 0
17.05.2022 Ne Ne 0
18.05.2022 Ne Ne 0
19.05.2022 Ne Ne 0
20.05.2022 Ne Ne 0
21.05.2022 Ne Ne 0
22.05.2022 Ne Ne 0
23.05.2022 Ne Ne 0
24.05.2022 Ne Ne 0
25.05.2022 Ne Ne 0
26.05.2022 Ne Ne 0
27.05.2022 Ne Ne 0
28.05.2022 Ne Ne 0
29.05.2022 Ne Ne 0
30.05.2022 Ne Ne 0
31.05.2022 Ne Ne 0
01.06.2022 Ne Ne 0
02.06.2022 Ne Ne 0
03.06.2022 Ne Ne 0
04.06.2022 Ne Ne 0
05.06.2022 Ne Ne 0
06.06.2022 Ne Ne 0
07.06.2022 Ne Ne 0
08.06.2022 Ne Ne 0
09.06.2022 Ne Ne 0
10.06.2022 Ne Ne 0
11.06.2022 Ne Ne 0
12.06.2022 Ne Ne 0
13.06.2022 Ne Ne 0
14.06.2022 Ne Ne 0
15.06.2022 Ne Ne 0
16.06.2022 Ne Ne 0
17.06.2022 Ne Ne 0
18.06.2022 Ne Ne 0
19.06.2022 Ne Ne 0
20.06.2022 Ne Ne 0
21.06.2022 Ne Ne 0
22.06.2022 Ne Ne 0
23.06.2022 Ne Ne 0
24.06.2022 Ne Ne 0
25.06.2022 Ne Ne 0
26.06.2022 Ne Ne 0
27.06.2022 Ne Ne 0
28.06.2022 Ne Ne 0
29.06.2022 Ne Ne 0
30.06.2022 Ne Ne 0
01.07.2022 Ne Ne 0
02.07.2022 Ne Ne 0
03.07.2022 Ne Ne 0
04.07.2022 Ne Ne 0
05.07.2022 Ne Ne 0
06.07.2022 Ne Ne 0
07.07.2022 Ne Ne 0
08.07.2022 Ne Ne 0
09.07.2022 Ne Ne 0
10.07.2022 Ne Ne 0
11.07.2022 Ne Ne 0
12.07.2022 Ne Ne 0
13.07.2022 Ne Ne 0
14.07.2022 Ne Ne 0
15.07.2022 Ne Ne 0
16.07.2022 Ne Ne 0
17.07.2022 Ne Ne 0
18.07.2022 Ne Ne 0
19.07.2022 Ne Ne 0
20.07.2022 Ne Ne 0
21.07.2022 Ne Ne 0
22.07.2022 Ne Ne 0
23.07.2022 Ne Ne 0
24.07.2022 Ne Ne 0
25.07.2022 Ne Ne 0
26.07.2022 Ne Ne 0
27.07.2022 Ne Ne 0
28.07.2022 Ne Ne 0
29.07.2022 Ne Ne 0
30.07.2022 Ne Ne 0
31.07.2022 Ne Ne 0
01.08.2022 Ne Ne 0
02.08.2022 Ne Ne 0
03.08.2022 Ne Ne 0
04.08.2022 Ne Ne 0
05.08.2022 Ne Ne 0
06.08.2022 Ne Ne 0
07.08.2022 Ne Ne 0
08.08.2022 Ne Ne 0
09.08.2022 Ne Ne 0
10.08.2022 Ne Ne 0
11.08.2022 Ne Ne 0
12.08.2022 Ne Ne 0
13.08.2022 Ne Ne 0
14.08.2022 Ne Ne 0
15.08.2022 Ne Ne 0
16.08.2022 Ne Ne 0
17.08.2022 Ne Ne 0
18.08.2022 Ne Ne 0
19.08.2022 Ne Ne 0
20.08.2022 Ne Ne 0
21.08.2022 Ne Ne 0
22.08.2022 Ne Ne 0
23.08.2022 Ne Ne 0
24.08.2022 Ne Ne 0
25.08.2022 Ne Ne 0
26.08.2022 Ne Ne 0
27.08.2022 Ne Ne 0
28.08.2022 Ne Ne 0
29.08.2022 Ne Ne 0
30.08.2022 Ne Ne 0
31.08.2022 Ne Ne 0
01.09.2022 Ne Ne 0
02.09.2022 Ne Ne 0
03.09.2022 Ne Ne 0
04.09.2022 Ne Ne 0
05.09.2022 Ne Ne 0
06.09.2022 Ne Ne 0
07.09.2022 Ne Ne 0
08.09.2022 Ne Ne 0
09.09.2022 Ne Ne 0
10.09.2022 Ne Ne 0
11.09.2022 Ne Ne 0
12.09.2022 Ne Ne 0
13.09.2022 Ne Ne 0
14.09.2022 Ne Ne 0
15.09.2022 Ne Ne 0
16.09.2022 Ne Ne 0
17.09.2022 Ne Ne 0
18.09.2022 Ne Ne 0
19.09.2022 Ne Ne 0
20.09.2022 Ne Ne 0
21.09.2022 Ne Ne 0
22.09.2022 Ne Ne 0
23.09.2022 Ne Ne 0
24.09.2022 Ne Ne 0
25.09.2022 Ne Ne 0
26.09.2022 Ne Ne 0
27.09.2022 Ne Ne 0
28.09.2022 Ne Ne 0
29.09.2022 Ne Ne 0
30.09.2022 Ne Ne 0
01.10.2022 Ne Ne 0
02.10.2022 Ne Ne 0
03.10.2022 Ne Ne 0
04.10.2022 Ne Ne 0
05.10.2022 Ne Ne 0
06.10.2022 Ne Ne 0
07.10.2022 Ne Ne 0
08.10.2022 Ne Ne 0
09.10.2022 Ne Ne 0
10.10.2022 Ne Ne 0
11.10.2022 Ne Ne 0
12.10.2022 Ne Ne 0
13.10.2022 Ne Ne 0
14.10.2022 Ne Ne 0
15.10.2022 Ne Ne 0
16.10.2022 Ne Ne 0
17.10.2022 Ne Ne 0
18.10.2022 Ne Ne 0
19.10.2022 Ne Ne 0
20.10.2022 Ne Ne 0
21.10.2022 Ne Ne 0
22.10.2022 Ne Ne 0
23.10.2022 Ne Ne 0
24.10.2022 Ne Ne 0
25.10.2022 Ne Ne 0
26.10.2022 Ne Ne 0
27.10.2022 Ne Ne 0
28.10.2022 Ne Ne 0
29.10.2022 Ne Ne 0
30.10.2022 Ne Ne 0
31.10.2022 Ne Ne 0
01.11.2022 Ne Ne 0
02.11.2022 Ne Ne 0
03.11.2022 Ne Ne 0
04.11.2022 Ne Ne 0
05.11.2022 Ne Ne 0
06.11.2022 Ne Ne 0
07.11.2022 Ne Ne 0
08.11.2022 Ne Ne 0
09.11.2022 Ne Ne 0
10.11.2022 Ne Ne 0
11.11.2022 Ne Ne 0
12.11.2022 Krásny slnečný deň Ne Ne 0
13.11.2022 Ne Ne 0
14.11.2022 Ne Ne 0
15.11.2022 Ne Ne 0
16.11.2022 Ne Ne 0
17.11.2022 Ne Ne 0
18.11.2022 Ne Ne 0
19.11.2022 Ne Ne 0
20.11.2022 Ne Ne 0
21.11.2022 Ne Ne 0
22.11.2022 Ne Ne 0
23.11.2022 Ne Ne 0
24.11.2022 Ne Ne 0
25.11.2022 Ne Ne 0
26.11.2022 Ne Ne 0
27.11.2022 Ne Ne 0
28.11.2022 Ne Ne 0
29.11.2022 Ne Ne 0
30.11.2022 Ne Ne 0
01.12.2022 Ne Ne 0
02.12.2022 Ano Ne 0
03.12.2022 Ne Ano 1
04.12.2022 Ne Ne 0
05.12.2022 Ne Ne 0
06.12.2022 Ne Ne 0
07.12.2022 Ne Ne 0
08.12.2022 Ne Ne 0
09.12.2022 Ne Ne 0
10.12.2022 Ano Ne 0
11.12.2022 Ano Ano 5
12.12.2022 Ne Ano 8
13.12.2022 Ne Ano 8
14.12.2022 Ne Ano 8
15.12.2022 Ne Ano 8
16.12.2022 Ne Ano 8
17.12.2022 Ano Ano 7
18.12.2022 Ne Ano 8
19.12.2022 Ne Ano 8
20.12.2022 Ne Ano 7
21.12.2022 Ne Ano 6
22.12.2022 Ne Ano 4
23.12.2022 Ne Ano 3
24.12.2022 Ne Ne 0
25.12.2022 Ne Ne 0
26.12.2022 Ne Ne 0
27.12.2022 Ne Ne 0
28.12.2022 Ne Ne 0
29.12.2022 Ne Ne 0
30.12.2022 Ne Ne 0
31.12.2022 Ne Ne 0
01.01.2023 Ne Ne 0
02.01.2023 Ne Ne 0
03.01.2023 Ne Ne 0
04.01.2023 Ne