Snehová pokrývka v Levoči

Stránka, ktorá zobrazuje graf výšky snehovej pokrývky v mieste meteorologickej stanice. Výška snehovej pokrývky udává maximálnu výšku súvislej snehovej pokrývky nameranú príslušný deň. Údaje do grafu sú doplňované vždy po skončení meteorologického dňa. Podrobné záznamy o snežení a snehovej pokrývke v jednotlivých dňoch najdete na záložke Meteorologcký diár, aktuálnu hodnotu nameranú dnes poskytuje stránka Počasie. Výška snehovej pokrývky je sledovaná od uvedenia stanice do prevádzky dňa 01.09.2012.

Poznámky k tlačítkam pre nastavenie časovej osy:
1 m - nastaví časovú os od dnešného dňa 1 mesiac späť
3 m - nastaví časovú os od dnešného dňa 3 mesiace späť
6 m - nastaví časovú os od dnešného dňa 6 mesiace späť
1 r - nastaví časovú os od dnešného dňa 1 rok späť
ROK - nastaví časovú os od začiatku tohto roku do dnešného dňa
Vše - nastaví časovú os od začiatku merania do dnešného dňa
Individuálne je možno nastaviť časovú os pomocou políčok Od - Do