Mesačné klimatické prehľady

Stránka obsahuje prehľad základných hraničných údajov nameraných touto meteorologickou stanicou v jednotlivých dňoch zvoleného mesiaca. Údaje za aktuálne dni sú doplňované vždy po ukončení prebiehajúceho meteorologického dňa. Tabuľka zobrazuje výber nejdôležitejších údajov.