Hodinové porovnanie nameraných údajov

Tabuľka na tejto stránke porovnáva základné namerané údaje s údajmi nameranými v minulých hodinách. Údaje sú aktualizované priebežne, ale v prípade výpadku stránka zachycuje stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené a preto pri záporných teplotách nie sú zobrazované.

Zvoľte časový posun pre porovnanie nameraných údajov:

Tabuľka

Porovnanie stavu počasia teraz (v 05:35 hod. dňa 22.02.2024)
a (v ):

Stav počasia teraz
Teplota vzduchu -0,3 °C  °C
Tlak vzduchu 1012,3 hPa  hPa
Vlhkosť vzduchu 94 %  %
Rosný bod -1,2 °C  °C
Index tepla -0,3 °C  °C
Chlad vetra -0,3 °C  °C
Náraz vetra 0,0 m/s  m/s
Rýchlosť vetra (okamžitá) 0,0 m/s  m/s
Azimut vetra (okamžitý) °
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,0 m/s  m/s
Azimut vetra (priemerný) °

Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom = celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného dňa do okamžiku odpovedajúcemu času zobrazenia (čas nad tabuľkou). Ak je časovým posunom prekročená polnoc, jedná sa o celkový úhrn zrážok z minulého dňa. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu sú údaje o zrážkach skreslené, a preto pri záporných teplotách nie sú zobrazované.

Posledná aktualizácia:
22.02.2024 5:35:00 hod.

Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)