Vývoj počasia za poslednú hodinu

Tabuľka na tejto stránke porovnáva aktuálne namerané údaje s údajmi nameranými v poslednej hodine. Údaje sú aktualizované priebežne, ale v prípade výpadku prenosu dát stránka zachycuje stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené a preto pri záporných teplotách nie sú zobrazované.

Zvoľte časový posun pre porovnanie nameraných údajov:

Tabuľka

Porovnanie stavu počasia teraz (v 17:10 hod. dňa 04.06.2023)
a (v ):

Stav počasia teraz
Teplota vzduchu 21,6 °C  °C
Tlak vzduchu 1016,5 hPa  hPa
Vlhkosť vzduchu 38 %  %
Rosný bod 6,6 °C  °C
Index tepla 21,6 °C  °C
Chlad vetra 21,6 °C  °C
Náraz vetra 2,7 m/s  m/s
Rýchlosť vetra (okamžitá) 1,3 m/s  m/s
Azimut vetra (okamžitý) 120° °
Rýchlosť vetra (priemerná) 1,0 m/s  m/s
Azimut větru (průměrný) 146° °
Zrážky od polnoci celkom 0,0 mm  mm

Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom = celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného dňa, do okamihu odpovedajúcemu času zobrazenia (viď čas nad tabuľkou). Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené a preto pri záporných teplotách nie sú zobrazované.

Posledná aktualizácia:
04.06.2023 17:10:00 hod.

Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)