Prehľad mrazových údajov nameraných touto meteorologickou stanicou

Tabuľka vychádza z generovaných NOAA správ a obsahuje prehľad mrazových údajov nameraných meteorologickou stanicou za obdobie od začiatku merania dňa 01.09.2012 do dnešného dňa, teda celkom za 4309 dní nepretržitého merania. Údaje sú spracované programom Cumulus. Údaje za aktuální deň sú do štatistik doplňované vždy po jeho ukončení, teda po polnoci.

Poznámky:

Dni s minimom menším než 0°C sa označujú ako tzv. mrazové dni
Dni s maximom menším než 0°C sa označujú ako tzv. ľadové dni

Posledná aktualizácia: 19.06.2024 15:45:00 hod.
Vytvorené programom Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)