Štatistika dennostupňov a priemernej teploty - Levoča Západ 1

Tabuľka obsahuje prehľad nameraných údajov meteorologickou stanicou od začiatku merania dňa 01.09.2012, tj. nepretržite po dobu 4309 dní a spracovaných programom Cumulus. Údaje za aktuálny deň sú doplnené vždy po polnoci následujúci deň. Tabuľka obsahuje iba údaje štatistiky pre kúrenie - priemerná teplota a dennostupne. Započítavajú sa iba údaje za mesiace 1-5 a 9-12.

Verzia skriptu: 2.0
Autor skriptu: David A. Jamieson (daj(at)findmyinbox.co.uk), preklad Ing. Miloš Jiřík

Úprava šablóny: Teodor Zibura a Ing. Peter Zibura

Posledná aktualizácia: 19.06.2024 14:45:00 hod.
Vytvorené programom Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)