Rekordné údaje za rok 2020


Stránka obsahuje prehľad nameraných rekordných údajov za aktuálny rok.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 19,6 °C v 14:57 hod. dňa 19 marec
Najnižšia teplota vzduchu -13,5 °C v 7:26 hod. dňa 08 január
Najvyšší denný teplotný rozdiel 18,9°C dňa 27 marec
Najnižší denný teplotný rozdiel 3,1 °C dňa 05 január
Najvyššia minimálna denná teplota 3,6 °C dňa 12 marec
Najnižšia maximálna denná teplota -4,9 °C dňa 03 január
Najvyššia pocitová teplota 17,4 °C v 14:56 hod. dňa 19 marec
Najnižšia pocitová teplota -17,4 °C v 7:32 hod. dňa 08 január
Najvyššia hodnota indexu tepla 19,6 °C v 14:57 hod. dňa 19 marec
Najnižšia hodnota chladu vetra -15,1 °C v 5:45 hod. dňa 06 január
Najvyššia hodnota rosného bodu 7,9 °C v 9:34 hod. dňa 12 marec
Najnižšia hodnota rosného bodu -20,3 °C v 16:44 hod. dňa 15 marec
Najvyššia vlhkosť vzduchu 98 % v 2:56 hod. dňa 29 január
Najnižšia vlhkosť vzduchu 12 % v 16:44 hod. dňa 15 marec
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 7,2 mm/hod. v 0:36 hod. dňa 24 február
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 2,2 mm v 4:16 hod. dňa 18 február
Najvyšší denný úhrn zrážok 4,2 mm dňa 23 február
Najvyšší mesačný úhrn zrážok 23,8 mm v mesiaci február
Tohtoročné zrážky celkom 32,8 mm  
Najdlhšie súvislé suché obdobie 16 dní do dňa 20 marec
Najdlhšie súvislé daždivé obdobie 4 dní do dňa 05 február
Vietor
Najvyšší náraz vetra 21,9 m/s v 1:31 hod. dňa 24 február
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 10,7 m/s v 0:38 hod. dňa 24 február
Najvyšší denný prebeh vetra 395,2 km dňa 30 marec
Tlak vzduchu prepočítený na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1043,94 hPa v 13:07 hod. dňa 20 január
Najnižší tlak vzduchu 989,76 hPa v 13:07 hod. dňa 04 február

Posledná aktualizácia:
31. 3. 2020 16:10:01 hod.

Vytvorené programom
Cumulus verzia 1.9.4 (1099)