Grafy nameraných hodnôt (história)

Grafy na tejto stránke zobrazujú základné údaje namerané senzormi meteorologickej stanice za dobu od jej uvedenia do plnej prevádzky, tj. dňa 01.09.2012. Údaje za aktuálny deň sú do grafov doplnené vždy po ukončení meteorologické dňa. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu sú príslušné údaje o zrážkach doplňované po uplynutí cca 48 hodín. Pre zobrazenie aktuálnych grafov za posledných 96 hodín prejdite na Grafy vývoja počasia.