Druhy oblakov

Názorná ukážka druhov oblakov a výšky umiestnenia nad zemským povrchom.

druhov oblakov