Záznamy údajov o zimných obdobiach

Stránka zachytáva údaje o snežení a výške snehovej pokrývky v mieste meteorologickej stanice Levoča. Snehová pokrývka sa meria v zimnom období, ktoré je od 1.10. do 30.4. následujúceho roka. Meranie sa prevádza pomocou tzv. snehomernej tyče na voľnom nechránenom mieste v 7 hodín ráno. Dnešnú výšku súvislej snehovej pokrývky nájdete na stránke Počasie. Pokiaľ tam riadok o výške snehovej pokrývky chýba, znamená to, že snehová pokrývka sa dnes ráno nevyskytovala.

Táto stránka je aktualizovaná vždy po skončení sledovanej zimnej sezóne. Obsahuje doplňujúce údaje ku grafu výšky snehovej pokrývky - dátum prvého a posledného sneženia v sledovanom období, maximum snehovej pokrývky (dátum a výška), počet dní so súvislou snehovou pokrývkou a tzv. EWSI index za uplynulé obdobie. EWSI index je tzv. snehový index, tj. súčet (deň x výška snehu v cm) za všetky dni sledovaného zimného obdobia.

ZIMA 2013/2014


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 26.11.2013
 • Prvé sneženie zaznamenané ráno dňa 6.12.2013
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa16.3.2014
 • Počet dní so snežením 8
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 28.1.2014 s výškou 9 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 12
 • EWSI index pre obdobie 2013-2014 bol 67

ZIMA 2014/2015


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 26.10.2014
 • Prvé sneženie zaznamenané ráno dňa 25.11.2014
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa 3.3.2015
 • Počet dní so snežením 9
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 10.2.2015 s výškou 7 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 20
 • EWSI index pre obdobie 2014-2015 bol 106

ZIMA 2015/2016


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 24.10.2015
 • Prvé sneženie zaznamenané ráno dňa 12.10.2015
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa 15.3.2016
 • Počet dní so snežením 11
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 15.3.2016 s výškou 5 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 3
 • EWSI index pre obdobie 2015-2016 bol 29

ZIMA 2016/2017


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 7.10.2016
 • Prvé sneženie zaznamenané ráno dňa 16.11.2016
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa 18.2.2017
 • Počet dní so snežením 11
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 26.12.2016 14,15,16.1.2017 s výškou 7 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 23
 • EWSI index pre obdobie 2016-2017 bol 145

ZIMA 2017/2018


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 1.10.2017
 • Prvé sneženie zaznamenané dňa 30.10.2017
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa 2.2.2018
 • Počet dní so snežením 16
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 21 a 22.2.2018 s výškou 13 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 54
 • EWSI index pre obdobie 2017-2018 bol 451

ZIMA 2018/2019


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 26.9.2018
 • Prvé sneženie zaznamenané ráno dňa 27.11.2018
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa 18.3.2018
 • Počet dní so snežením 16
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 6; 7; a 10.1.2019 s výškou 7 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 35
 • EWSI index pre obdobie 2018-2019 bol 155

ZIMA 2019/2020


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 6.10.2019
 • Prvé sneženie zaznamenané dňa 2.12.2019
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa 21.3.2020
 • Počet dní so snežením 7
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 6-7.1.2020 a 5.2.2020 s výškou 10 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 12
 • EWSI index pre obdobie 2019-2020 bol 133

ZIMA 2020/2021


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 19.10.2020
 • Prvé sneženie zaznamenané dňa 29.11.2020
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa 15.4.2021
 • Počet dní so snežením 15
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 11.2.2021 s výškou 15 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 28
 • EWSI index pre obdobie 2020-2021 bol 204

ZIMA 2021/2022


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 9.10.2021
 • Prvé sneženie zaznamenané dňa 29.11.2021
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa 18.4.2022
 • Počet dní so snežením 22
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 22-23.1.2022 a 3.2.2022 s výškou 7 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 42
 • EWSI index pre obdobie 2021-2022 bol 144

ZIMA 2022/2023


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 10.10.2022
 • Prvé sneženie zaznamenané dňa 2.12.2022
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa 28.3.2023
 • Počet dní so snežením 13
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 5 a 6.3.2023 s výškou 13 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 46
 • EWSI index pre obdobie 2022-2023 bol 294

ZIMA 2023/2024


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 9.10.2023
 • Prvé sneženie zaznamenané dňa 26.11.2023
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa 27.1.2024
 • Počet dní so snežením 15
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 10.12.2023 s výškou 27 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 44
 • EWSI index pre obdobie 2023-2024 bol 416

Posledná aktualizácia: 19.06.2024 16:25:00 hod.
Vytvorené programom Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)