Mesačné klimatické prehľady

Stránka obsahuje prehľad základných minimálnych a maximálnych údajov nameraných touto meteorologickou stanicou v jednotlivých dňoch zvoleného mesiaca a roka. Údaje za aktuálne dni sú dopĺňané vždy po ukončení prebiehajúceho meteorologického dňa. Tabuľka zobrazuje výber najdôležitejších údajov.