Záznamy údajov o zimných obdobiach


Stránka zachytáva údaje o snežení a výške snehovej pokrývky v mieste meteorologickej stanice Levoča. Snehová pokrývka sa meria v zimnom období, ktoré je od 1.10. do 30.4. následujúceho roka. Meranie sa prevádza pomocou tzv. snehomernej tyče na voľnom nechránenom mieste v 7 hodín ráno. Dnešnú výšku súvislej snehovej pokrývky nájdete na stránke Počasie. Pokiaľ tam riadok o výške snehovej pokrývky chýba, znamená to, že snehová pokrývka sa dnes ráno nevyskytovala.

Táto stránka je aktualizovaná vždy po skončení sledovanej zimnej sezóne. Obsahuje doplňujúce údaje ku grafu výšky snehovej pokrývky - dátum prvého a posledného sneženia v sledovanom období, maximum snehovej pokrývky (dátum a výška), počet dní so súvislou snehovou pokrývkou a tzv. EWSI index za uplynulé obdobie. EWSI index je tzv. snehový index, tj. súčet (deň x výška snehu v cm) za všetky dni sledovaného zimného obdobia.

ZIMA 2013/2014


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 26.11.2013
 • Prvé sneženie zaznamenané ráno dňa 6.12.2013
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa16.3.2014
 • Počet dní so snežením 8
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 28.1.2014 s výškou 9 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 12
 • EWSI index pre obdobie 2013-2014 bol 67

ZIMA 2014/2015


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 26.10.2014
 • Prvé sneženie zaznamenané ráno dňa 25.11.2014
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa 3.3.2015
 • Počet dní so snežením 9
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 10.2.2015 s výškou 7 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 20
 • EWSI index pre obdobie 2014-2015 bol 106

ZIMA 2015/2016


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 24.10.2015
 • Prvé sneženie zaznamenané ráno dňa 12.10.2015
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa 15.3.2016
 • Počet dní so snežením 11
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 15.3.2016 s výškou 5 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 3
 • EWSI index pre obdobie 2015-2016 bol 29

ZIMA 2016/2017


Doplnkové informácie:

 • Prvý ranný mráz zaznamenaný dňa 7.10.2016
 • Prvé sneženie zaznamenané ráno dňa 16.11.2016
 • Posledné sneženie zaznamenané dňa 18.2.2017
 • Počet dní so snežením 11
 • Maximum snehovej pokrývky dňa 26.12.2016 14,15,16.1.2017 s výškou 7 cm
 • Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 23
 • EWSI index pre obdobie 2016-2017 bol 145

Posledná aktualizácia: 10. 7. 2020 15:35:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1099)