Údaje za mesiac august 2018


Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny mesiac.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 30,8 °C v 17:52 hod. dňa 04 august
Najnižšia teplota vzduchu 11,6 °C v 5:31 hod. dňa 17 august
Najvyšší denný teplotný rozdiel 18,0°C dňa 04 august
Najnižší denný teplotný rozdiel 4,4 °C dňa 15 august
Najvyššia minimálna denná teplota 17,4 °C dňa 01 august
Najnižšia maximálna denná teplota 20,7 °C dňa 15 august
Najvyššia pocitová teplota 33,5 °C v 17:42 hod. dňa 09 august
Najnižšia pocitová teplota 10,3 °C v 3:08 hod. dňa 13 august
Najvyššia hodnota indexu tepla 31,7 °C v 17:42 hod. dňa 09 august
Najnižšia hodnota chladu vetra 11,1 °C v 4:58 hod. dňa 13 august
Najvyššia hodnota rosného bodu 20,7 °C v 10:35 hod. dňa 01 august
Najnižšia hodnota rosného bodu 10,6 °C v 5:12 hod. dňa 13 august
Najvyššia vlhkosť vzduchu 99 % v 23:26 hod. dňa 05 august
Najnižšia vlhkosť vzduchu 34 % v 17:41 hod. dňa 04 august
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 105,6 mm/hod. v 17:10 hod. dňa 05 august
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 11,8 mm v 17:53 hod. dňa 05 august
Najvyšší denný úhrn zrážok 13,4 mm dňa 05 august
Celkový úhrn zrážok za tento mesiac 35,2 mm  
Najdlhšie súvislé suché obdobie 2 dní do dňa 04 august
Najdlhšie súvislé daždivé obdobie 2 dní do dňa 02 august
Vietor
Najvyšší náraz vetra 13,4 m/s v 14:36 hod. dňa 09 august
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 6,7 m/s v 10:25 hod. dňa 15 august
Najvyšší denný prebeh vetra 187,4 km dňa 10 august
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1018,00 hPa v 17:41 hod. dňa 12 august
Najnižší tlak vzduchu 1005,71 hPa v 17:41 hod. dňa 14 august

Posledná aktualizácia:
18. 8. 2018 4:40:02 hod.

Vytvorené programom
Cumulus verzia 1.9.4 (1099)