Údaje za mesiac marec 2020


Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny mesiac.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 19,6 °C v 14:57 hod. dňa 19 marec
Najnižšia teplota vzduchu -9,1 °C v 6:20 hod. dňa 31 marec
Najvyšší denný teplotný rozdiel 18,9°C dňa 27 marec
Najnižší denný teplotný rozdiel 3,6 °C dňa 23 marec
Najvyššia minimálna denná teplota 3,6 °C dňa 12 marec
Najnižšia maximálna denná teplota -1,1 °C dňa 23 marec
Najvyššia pocitová teplota 17,4 °C v 14:56 hod. dňa 19 marec
Najnižšia pocitová teplota -12,7 °C v 4:54 hod. dňa 23 marec
Najvyššia hodnota indexu tepla 19,6 °C v 14:57 hod. dňa 19 marec
Najnižšia hodnota chladu vetra -12,0 °C v 4:52 hod. dňa 23 marec
Najvyššia hodnota rosného bodu 7,9 °C v 9:34 hod. dňa 12 marec
Najnižšia hodnota rosného bodu -20,3 °C v 16:44 hod. dňa 15 marec
Najvyššia vlhkosť vzduchu 97 % v 3:03 hod. dňa 02 marec
Najnižšia vlhkosť vzduchu 12 % v 16:44 hod. dňa 15 marec
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 3,0 mm/hod. v 3:22 hod. dňa 04 marec
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 1,4 mm v 3:52 hod. dňa 04 marec
Najvyšší denný úhrn zrážok 2,8 mm dňa 21 marec
Celkový úhrn zrážok za tento mesiac 7,0 mm  
Najdlhšie súvislé suché obdobie 16 dní do dňa 20 marec
Najdlhšie súvislé daždivé obdobie 2 dní do dňa 02 marec
Vietor
Najvyšší náraz vetra 19,2 m/s v 13:26 hod. dňa 30 marec
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 9,8 m/s v 3:54 hod. dňa 30 marec
Najvyšší denný prebeh vetra 395,2 km dňa 30 marec
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1032,46 hPa v 9:36 hod. dňa 24 marec
Najnižší tlak vzduchu 994,97 hPa v 9:36 hod. dňa 02 marec

Posledná aktualizácia:
31. 3. 2020 14:45:00 hod.

Vytvorené programom
Cumulus verzia 1.9.4 (1099)