Údaje za mesiac február 2020


Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny mesiac.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 11,4 °C v 14:21 hod. dňa 17 február
Najnižšia teplota vzduchu -9,9 °C v 6:56 hod. dňa 08 február
Najvyšší denný teplotný rozdiel 15,0°C dňa 08 február
Najnižší denný teplotný rozdiel 4,2 °C dňa 04 február
Najvyššia minimálna denná teplota 1,4 °C dňa 02 február
Najnižšia maximálna denná teplota 1,3 °C dňa 05 február
Najvyššia pocitová teplota 9,5 °C v 14:23 hod. dňa 17 február
Najnižšia pocitová teplota -14,7 °C v 6:17 hod. dňa 08 február
Najvyššia hodnota indexu tepla 11,4 °C v 14:21 hod. dňa 17 február
Najnižšia hodnota chladu vetra -14,7 °C v 6:17 hod. dňa 08 február
Najvyššia hodnota rosného bodu 7,2 °C v 0:20 hod. dňa 24 február
Najnižšia hodnota rosného bodu -12,6 °C v 3:21 hod. dňa 08 február
Najvyššia vlhkosť vzduchu 98 % v 2:16 hod. dňa 02 február
Najnižšia vlhkosť vzduchu 45 % v 14:03 hod. dňa 13 február
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 7,2 mm/hod. v 0:36 hod. dňa 24 február
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 2,2 mm v 4:16 hod. dňa 18 február
Najvyšší denný úhrn zrážok 4,2 mm dňa 23 február
Celkový úhrn zrážok za tento mesiac 21,8 mm  
Najdlhšie súvislé suché obdobie 6 dní do dňa 17 február
Najdlhšie súvislé daždivé obdobie 4 dní do dňa 05 február
Vietor
Najvyšší náraz vetra 21,9 m/s v 1:31 hod. dňa 24 február
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 10,7 m/s v 0:38 hod. dňa 24 február
Najvyšší denný prebeh vetra 345,5 km dňa 05 február
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1030,53 hPa v 13:07 hod. dňa 08 február
Najnižší tlak vzduchu 989,76 hPa v 13:07 hod. dňa 04 február

Posledná aktualizácia:
24. 2. 2020 6:05:01 hod.

Vytvorené programom
Cumulus verzia 1.9.4 (1099)