Údaje za mesiac jún 2019


Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny mesiac.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 32,5 °C v 16:27 hod. dňa 14 jún
Najnižšia teplota vzduchu 6,4 °C v 2:50 hod. dňa 01 jún
Najvyšší denný teplotný rozdiel 18,2°C dňa 08 jún
Najnižší denný teplotný rozdiel 8,0 °C dňa 23 jún
Najvyššia minimálna denná teplota 16,7 °C dňa 14 jún
Najnižšia maximálna denná teplota 21,4 °C dňa 17 jún
Najvyššia pocitová teplota 33,7 °C v 12:33 hod. dňa 16 jún
Najnižšia pocitová teplota 4,7 °C v 3:41 hod. dňa 01 jún
Najvyššia hodnota indexu tepla 32,6 °C v 16:27 hod. dňa 14 jún
Najnižšia hodnota chladu vetra 5,6 °C v 3:41 hod. dňa 01 jún
Najvyššia hodnota rosného bodu 21,7 °C v 17:20 hod. dňa 19 jún
Najnižšia hodnota rosného bodu 5,7 °C v 3:18 hod. dňa 01 jún
Najvyššia vlhkosť vzduchu 98 % v 14:45 hod. dňa 19 jún
Najnižšia vlhkosť vzduchu 35 % v 15:07 hod. dňa 14 jún
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 135,6 mm/hod. v 14:11 hod. dňa 19 jún
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 26,2 mm v 14:41 hod. dňa 19 jún
Najvyšší denný úhrn zrážok 27,6 mm dňa 19 jún
Celkový úhrn zrážok za tento mesiac 56,0 mm  
Najdlhšie súvislé suché obdobie 8 dní do dňa 07 jún
Najdlhšie súvislé daždivé obdobie 7 dní do dňa 22 jún
Vietor
Najvyšší náraz vetra 18,8 m/s v 16:03 hod. dňa 16 jún
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 11,6 m/s v 16:05 hod. dňa 16 jún
Najvyšší denný prebeh vetra 208,6 km dňa 24 jún
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1021,69 hPa v 16:33 hod. dňa 09 jún
Najnižší tlak vzduchu 1007,10 hPa v 16:33 hod. dňa 05 jún

Posledná aktualizácia:
24. 6. 2019 21:25:00 hod.

Vytvorené programom
Cumulus verzia 1.9.4 (1099)