Formulár pre snehové údaje

Formulár pre vkladanie údajov o snehovej pokrývke v mieste meteorologickej stanice. Je určený iba pre prevádzkovateľa stanice. Pre vstup je nutné zadať heslo.