Snehová pokrývka v Levoči


Stránka o snehovej pokrývke v mieste meteorologickej stanice Levoča. Výška snehovej pokrývky udáva výšku súvislej snehovej pokrývky nameranú príslušný deň v 7 hodín ráno. Údaje do grafu sú ukladané po ukončení meteorologického dňa v nasledujúci deň. Aktuálnu hodnotu platnú pre dnešný deň nájdete na záložke Počasie. Výška snehovej pokrývky je sledovaná od 1.10.2013. Pre sťahovanie grafov používajte tento odkaz.

Poznámky k tlačítkam pre nastavenie časovej osy:
1 m - nastaví časovú osu od dnešného dňa 1 mesiac späť
3 m - nastaví časovú osu od dnešného dňa 3 mesiace späť
6 m - nastaví časovú osu od dnešného dňa 6 mesiace späť
ROK - nastaví časovú osu od začiatku tohto roka do dnešného dňa
1 r - nastaví časovú osu od dnešného dňa 1 rok späť
Vše - nastaví časovú osu od začiatku merania do dnešného dňa
Individuálne je možno nastaviť časovú osu pomocou políčok Od - Do