Graf zobrazuje teplotu, tlak, vlhkosť a zrážky za posledných dní a je založený na hodinových vzorkách. Aktualizácie údajov na tejto webovej stránke prebiehajú v intervale 5 minút. V prípade výpadku prenosu údajov stránka zachycuje stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich hodnôt dôjde vždy po obnovení dátového prenosu. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené. Stránka je v prehliadači automaticky obnovovaná každých tridsať minút.